Lata 2011-2014 

 


 

 • Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży. KUL – Lublin wtorek, 8.04.2014 r.

  Sprawozdanie z konferencji
  Plakat konferencji

 


 

 • Współorganizacja Ogólnopolskiego Spotkania Naukowego Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej  KNP PAN nt. "Status pedagogiki rodziny" w 10 rocznicę śmierci ks. prof. KUL, dr hab. Józefa Wilka - długoletniego Kierownika Katedry Pedagogiki Rodziny. (Współogranizacja z Zespołem Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN). KUL - Lublin 22.11.2013r. 

  Sprawozdanie z konferencji

 


 

 • Udział Pracowników i doktorantów KPR w Sympozjum nt. "W służbie rodziny" z okazji 10. rocznicy śmierci Ks. prof. Józefa Wilka, SDB, założyciela Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL. Sympozjum zorganizowane przez Wydział Teologiczny KUL. Lublin KUL 6.11.2013r.

 


 

 • Aktywny udział w X Lubelskim Festiwalu Nauki "Człowiek-Nauka-Pasja". 
  D. Kornas-Biela, Prenatalna "szkoła życia" człowieka. KUL, 16.09.2013r.
  D. Kornas-Biela, "Tak" dla życia człowieka. KUL, 16.09.2013r.
  D. Jabłońska, Ojciec też człowiek! Czyli o tym, jak nastolatek może budować pozytywną relację ze swoim ojcem. KUL, 16.09.2013r.
  A. Grabias, B. Wolska,Wychowanie prenatalne wyrazem troski o poczęte dziecko. KUL, 16.09.2013r.
 • A. Grabias, B. Wolska, Od poczęcia człowiek. KUL, 16.09.2013r.
 • A. Grabias, Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym. KUL, 16.09.2013r.
  A. Suchenek, Kiedy jestem płodna, a kiedy nie? KUL, 16.09.2013r.
  A. Suchenek, Dobry start! O budowaniu więzi z dzieckiem w okresie okołoporodowym. KUL, 16.09.2013r.

  X Lubelski Festiwal Nauki - działalność Katedry Pedagogiki Rodziny

 


 

 • Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.  Psychologiczne aspekty prokreacji zorganizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Humanistycznych oraz Katedrę Pedagogiki Rodziny i Pracownię Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 04 czerwca 2013 r.

  Program konferencji

 


 

 • Współorganizacja panelu w ramach XX Muzycznych Spotkań Rodzin, Lublin KUL, 18.05.2013r. (Główny Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Lubelskiego.)

  Program XX-tego_Muzycznego_Spotkania_Rodzin

 


 

 • Wykład Integrative model of career decision making, Prof. dr Bernad-Joachim Ertelt z Uniwersytetu Mannheim, Lublin, 23 kwietnia 2013r. (Współorganizacja z Katedrą Psychologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Psychologii KUL, Katedrą Pedagogiki Chrześcijańskiej)

 


 

 • Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe poświęcone pamięci Prof. W. Fijałkowskiego w 10 rocznicę jego śmierci nt. Ekologia rodziny w ujęciu Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, Lublin KUL 21 marca 2013r.

  Program sympozjum
   oraz Sesja Plakatowa

 


 

 • Seminarium Naukowe Katedry Pedagogiki Rodziny i Pracowni Pedagogiki Prenatalnej i Prokreacji nt. Psychopedagogiczne problemy "wczesnego rodzicielstwa", Lublin KUL, 22 lutego 2013r.

  Program seminarium

 


 

 • Sesja Metodologiczna Katedry Pedagogiki Rodziny, nt. Metodologiczny i etyczny wymiar pracy naukowej. Tomaszów Lubelski, Przeorsk, 6-8 lipca 2012r. 

  Program sesji

 


 

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odpowiedzialność wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  Instytut Pedagogiki KUL, 27 kwietnia 2012r, Chełm. (Współorganizacja z Szkoła B. Jańskiego w Chełmie)

 


 

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2017, godz. 18:29 - Justyna Marcinkowska