Inauguracja roku akademickiego 2018/19 stanowiła też okazję do wręczenia „Laurów Uniwersyteckich” - Nagród naukowych im. Ks. Idzi/go Radziszewskiego, przyznawanych nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia naukowe o znaczeniu ogólnokulturowym i międzynarodowym. W tym roku nagrodę I stopnia, za stworzenie, koncepcyjne opracowanie i redagowanie serii wydawniczej kompendiów do dyscyplin filozoficznych Dydaktyka filozofii, otrzymał ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek.

 

Nagrodą II stopnia, za wybitne osiągnięcia naukowe, wpisujące się w nurt współczesnej polskiej humanistyki, mające na celu upowszechnianie dziedzictwa narodowego i promocję polskiej literatury oraz wiedzy o niej w świecie poprzez krzewienie twórczości chrześcijańskiego polskiego poety – Cypriana Norwida, został wyróżniony dr hab. Piotr Chlebowski. Nagrodą III stopnia, za wybitne osiągnięcia badawcze w roku 2017 w zakresie społeczno-psychologicznych uwarunkowań korzystania z nowoczesnych środków komunikacji zrealizowane wraz z międzynarodowym zespołem badawczym, została uhonorowana dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL.

 

Wszystkim Państwu,
a w sposób szczególny - ks. prof. Stanisławowi Janeczkowi,
serdecznie gratulujemy!

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2018, godz. 06:46 - Andrzej Zykubek