"Suseł" 2010

Lubelska Nagroda Ekologiczna „Suseł” to zainicjowane przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka, regionalne wyróżnienie przyznawane corocznie przez Kapitułą składającą się z reprezentantów działających w regionie lubelskim organizacji ekologicznych.

 

Decyzją kapituły Lubelska Nagroda Ekologiczna Suseł 2010 przyznana została

 

Michałowi Chomiukowi ze Stowarzyszenia Zielona Swoboda z Michowa.

 

Przyznano również dwa wyróżniena:
dla Klubu Przyrodników i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  za projekt czynnej ochrony muraw kserotermicznych
oraz dla Andrzeja Różyckiego z Poleskiego Parku Narodowego.

więcej informacji:

http://ekolublin.pl

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2011, godz. 12:56 - Weronika Goraj