Director: Rev. Dr. hab. Przemysław Kantyka

e-mail: przemyslaw.kantyka@kul.pl

Secretary: Rev. Dr. Sławomir Pawłowski SAC

e-mail: pawlow@kul.pl