DWUDZIESTOLECIE PRZEDROMANTYCZNE

 

Teksty:

Alojzy FELIŃSKI: Barbara Radziwiłłówna. Kraków (b. r. w.) [BN I, 9]

Kajetan KOŹMIAN: Ziemiaństwo. Wrocław 1981.

Kazimierz BRODZIŃSKI: Wybór pism. Oprac. A. Witkowska. Wrocław 1966. [BN I, 191]

Kazimierz BRODZIŃSKI: O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej. Wstęp A. Łucki. Kraków 1925. [BN I, 10]

Maria WIRTEMBERSKA: Malwina czyli domyślność serca. Wstęp K. Wojciechowski, Kraków (b. r. w.). [BN I, 23]

Klementyna TAŃSKA: Dziennik Franciszki Krasińskiej. Oprac. I. Kotowa. Kraków 1929. [BN I, 119]

Polski romans sentymentalny. Oprac. A. Witkowska, Wrocław 1971. [BN I, 206]

  

Antologia:

Z. LIBERA: Poezja polska 1800-1830. Warszawa 1984.

 

Opracowania:

  1. Wstępy do edycji BN.
  2. Wstęp do antologii Z. Libery.
  3. A. WITKOWSKA, R. PRZYBYLSKI: Romantyzm. Cz. I: Klasycyzm i sentymentalizm po trzecim rozbiorze (1975-1830). Warszawa 1997.

 

 

LITERATURA ROMANTYZMU

  

Teksty:

Adam MICKIEWICZ: Wiersze liryczne;

                               Ballady i romanse;

                               Grażyna, Konrad Wallenrod;

                               Tłumaczenie Giaura;

                               Dziady I, II, III, IV;

                               Pan Tadeusz;

                               Księgi narodu polskiego i Księgi pielgrzymstwa polskiego;

                               Wybór publicystyki, pism krytyczno-literackich, prelekcji paryskich,

                               korespondencji.

I. Lektura tekstów poetyckich zalecana z następujących edycji:

Adam MICKIEWICZ: Dzieła. Wydanie Narodowe. Pod red. L. Płoszewskiego. T. 1-16. Warszawa 1948-1955.

Adam MICKIEWICZ: Dzieła. Wydanie Jubileuszowe. Pod red. J. Krzyżanowskiego. T. 1-16. Warszawa 1955.

Adam MICKIEWICZ: Dzieła. Wydanie Rocznicowe 1798-1998. Red. Nacz.: Z. J. Nowak, Z. Stefanowska, Cz. Zgorzelski, T. 1-17. Warszawa 1993-2005.

II. Wiersze liryczne należy przeczytać z wydania:

Adam MICKIEWICZ: Wybór poezji. T. 1-2. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wrocław 1974. T. 1.[BN I, 61] T. 2. [BN I, 66]

III. Polecane wydanie Pana Tadeusza:

Adam MICKIEWICZ: Pan Tadeusz. Komentarze. Oprac. I wstęp S. Pigoń. Wrocław 1972. [BN I, 83]

 

Juliusz SŁOWACKI: Wiersze liryczne. (Szczególnie tom: Ja Orfeusz. Liryki i fragmenty z lat 1836-1849. Wybór i wstęp  M. Bizan. Warszawa 1974.)

                             Powieści poetyckie: Żmija, Lambro;

                             Poematy: Godzina myśli, W Szwajcarii, Anhelli, Podróż do Ziemi Świętej

                             z Neapolu, Beniowski;

                             Król-Duch, Genezis z ducha;

                             Dramaty: Kordian, Horsztyński, Mazepa, Balladyna, Lila Weneda, Fantazy, Ksiądz

                             Marek, Książe Niezłomny, Zawisza Czarny;

                             Listy do matki;

                             O poezjach Bohdana Zaleskiego.

Teksty w edycjach:

Juliusz SŁOWACKI: Dzieła wszystkie. T. 1-17. Pod. red. J. Kleinera. Wrocław 1952-1976.

Dopuszczalna również edycja:

Juliusz SŁOWACKI: Dzieła. T. 1-14. Pod red. J. Krzyżanowskiego. Wrocław 1959.

Niektóre teksty np. powieści poetyckie, Beniowski, poszczególne dramaty - w edycji BN.

 

Zygmunt KRASIŃSKI: Pisma. Wydanie Jubileuszowe [J. Czubka]. T. 1-8. Kraków 1912.

                                (Nie-Boska komedia, Irydion, Przedświt, Psalmy przyszłości - można korzystać z edycji BN.

                                Listy (wybrać po kilka listów z poszczególnych tomów korespondencji do różnych adresatów) w opracowaniu S. Pigonia, Z. Sudolskiego.

 

Cyprian NORWID: Wiersze liryczne;

                             Poematy: Promethidion, Quidam;

                             Proza narracyjna: Czarne kwiaty, Białe kwiaty, Cywilizacja, Bransoletka, 

                             "Ad leones!",Tajemnica lorda Singelworth;

                             Dramaty: Pierścień Wielkiej-Damy;

                             Listy (wybrać po kilka listów do różnych adresatów).

Zalecana edycja:

Pisma wszystkie. Oprac. J. Gomulicki. T. 1-11. Warszawa 1971-1976.

 

Maurycy MOCHNACKI: O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. Oprac. H. Życzyński. Kraków 1923. [BN I, 56]

Antoni MALCZEWSKI: Maria. Oprac. R. Przybylski. Wrocław 1958. [BN I, 46]

Aleksander FREDRO: komedie w edycji: A. FREDRO: Pisma wszystkie. T. 1-15.Oprac. S. Pigoń. Wstęp K. Wyka.   Warszawa 1955-1980.

(koniecznie: Śluby panieńskie, Zemsta, Pan Jowialski, Mąż i żona, Dożywocie)

                                Trzy po trzy. Pamiętniki. Kraków 1949.

Seweryn GOSZCZYŃSKI: Zamek kaniowski. Oprac. J. Tretiak. Kraków 1921. [BN I,44]

                                    Dziennik podróży do Tatarów. Oprac. S. Sierotwiński. Wrocław 1958. [BN I, 170]

Józef Bohdan ZALESKI: Wybór poezji. Wstęp i oprac. B. Stelmaszczyk-Świątek. Wrocław 1985. [BN I, 30]

Wincenty POL: Wybór poezji. Oprac. i wstęp M. Janion, Wrocław 1963. [BN I, 180]

Władysław SYROKOMLA: Wybór poezji. Oprac. F. Bielak. Wrocław 1970. [BN I, 54]

Teofil LENARTOWICZ: Wybór poezji. Oprac. J. Nowakowski. Wrocław 1972. [BN I,5]

Ryszard BERWIŃSKI: Księga życia i śmierci. (Wybór pism). Oprac. M. Janion. Warszawa 1953

Mieczysław ROMANOWSKI: Wybór liryków oraz Dziewczę z Sącza. Oprac. M.Olszaniecka. Wrocław 1961.[BN I, 39]   

Józef Ignacy KRASZEWSKI: powieści historyczne (Brühl, Hrabina Cosel, Stara baśń Zygmuntowskie czasy)  

                                         powieści obyczajowe (Poeta i świat, Ulana, Budnik, Latarnia czarnoksięska)

Józef KORZENIOWSKI: Kollokacja. Oprac. i wstęp S. Kawyn. Wrocław 1958. [BN I, 28]

Narcyza ŻMICHOWSKA: Poganka. Oprac. T. Żeleński. Wrocław 1950. [BN I, 121]

Henryk RZEWUSKI: Pamiątki Soplicy. Oprac. Z. Szewykowski. Kraków 1928. [BN I, 112]

 

Zalecane są również teksty prezentowane w serii Biblioteka Romantyczna. Koniecznie natomiast należy przeczytać:

Z. TROJANOWICZOWA: Sybir romantyków. Kraków 1992.

M. JANION: Reduta. Romantyczna poezja niepodległościowa. Karków 1979.

M. MACIEJEWSKI: „Choć Radziwiłł, alem człowiek..." Gawęda romantyczną prozą. (Antologia). Kraków 1985.

 

Opracowania romantyczne

Obowiązuje podręcznik:

A. WITKOWSKA, R. PRZYBYLSKI: Romantyzm. Warszawa 1997.

Słownik literatury polskiej XIX wieku. Pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej. Wrocław 1994.

Obraz literatury Polskiej XIX i XX wieku. Red. nacz. K. Wyka. H. Markiewicz, I. Wyczańska. Seria III. Kraków 1975.

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2. Warszawa 1984-1985. (Biogramy)

Wstępy do poszczególnych tomów w serii BN.

 

Adam MICKIEWICZ:

J. KLEINER: Mickiewicz. T. 1-2, Lublin 1995-1998.

K. GÓRSKI: Artyzm i język. Warszawa 1977.

W. BOROWY: O poezji Mickiewicza. Lublin 1999.

S. PIGOŃ: Zawsze o Nim. Kraków 1960.

Cz. ZGORZELSKI: O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Warszawa 1976.

Juliusz SŁOWACKI:

 J. KLEINER: J. Słowacki. Dzieje twórczości. T. 1-4. Wstęp i oprac. J. Starnawski. Kraków 1999.

Cz. ZGORZELSKI: Liryka w pełni romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego. Warszawa 1981. A.KOWALCZYKOWA: Słowacki. Warszawa 1994.

 

Zygmunt KRASIŃSKI:

J. KLEINER: Krasiński. Lublin 1948.

J. KLEINER: Zygmunt Krasiński. Studia. Warszawa 1998.

M. JANION: Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość. Warszawa 1962.

 

Cyprian NORWID:

W. BOROWY: O Norwidzie. Rozprawy i notatki. Warszawa 1960.

Z. STEFANOWSKA: Strona romantyków. Studia o Norwidzie. Lublin 1993.

Z. ŁAPIŃSKI: Norwid. Kraków 1971.

Komentarze J. W. GOMULICKIEGO w edycji Pism wszystkich.

 

Aleksander FREDRO:

I.   CHRZANOWSKI: O komediach A. Fredry. Kraków 1917.

K. WYKA: Aleksander Fredro. [W:] Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku. Kraków 1975. Seria  III. T.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Cwenk
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2011, godz. 16:02 - Paweł Jarosz