Lektury na egzamin z historii Polski (od 1939 roku)


Monografie

I
Anders Władysław, Bez ostatniego rozdziału, Londyn 1979.
Duraczyński Eugeniusz, Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945, Warszawa 1993.
Duraczyński Eugeniusz, Stosunki w kierownictwie podziemia londyńskiego 1939-1943, Warszawa 1966.
Mikołajczyk Stanisław, Polska zgwałcona, Warszawa 2005.
Olson Lynne, Cloud Stanley, Sprawa Honoru Dywizjon 303 Kościuszkowski. Zapomniani bohaterowie II wojny światowej, Warszawa 2004.
Sarner Harvey, Generał Anders i żołnierze II Korpusu Polskiego, Poznań 2002.


II
Bór-Komorowski Tadeusz, Armia Podziemna, Londyn 1981.
Bór-Komorowski Tadeusz, Powstanie Warszawskie, Warszawa (b.r.w.).
Jankowski Stanisław "Agaton", Z fałszywym Ausweisem w prawdziwej Warszawie. Wspomnienia 1939-1946, t. 1-2, Warszawa 1988.
Korboński Stefan, W imieniu Rzeczypospolitej ... , Warszawa 1991.
Lerski Jerzy, Emisariusz Jur, Warszawa 1989.
Leski Kazimierz, Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK, Warszawa 1989. Nowak-Jeziorański Jan, Kurier z Warszawy, Warszawa 1989.
Zdzisław Broński "Uskok". Pamiętnik (1941 - maj 1949), red. Sławomir Poleszak, Warszawa 2004.


III
Borodziej Władysław, Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939-1945, Warszawa 1985.
Hempel Adam, Pogrobowcy klęski. Rzesz o policji "granatowej" w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945, Warszawa 1990.
Kołakowski Piotr, NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa 2002.


IV
Gontarczyk Piotr, Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1944, Warszawa 2003.

Przemyski Andrzej, Ostatni komendant generał Leopold Okulicki, Lublin 1990.
Siemaszko Zbigniew, Narodowe Siły Zbrojne, Londyn 1982.
Wilmanowski Jacek, Pętla zdrady. Za kulisami Polski podziemnej 1939-1945, Warszawa 2003.

 

V
Piecuch Henryk, Akcje Specjalne. Od Bieruta do Ochaba. Warszawa 1996.
Torańska Teresa, Oni, Warszawa 1989 (Londyn 1985).
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość na Lubelszczyźnie w latach 1944-1947 w opracowaniach funkcjonariuszy MSW, oprac. Piotr Mirski, Jakub Twardowski, Lublin 2002.
Żenczykowski Tadeusz, Polska Lubelska 1944, Warszawa 1990.

 

VI

Błażyński Zbigniew, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii, Warszawa 1989.

Cenckiewicz Sławomir, Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Warszawa 2004.
Dominiczak Henryk, Organy Bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997.
Dominiczak Henryk, Organy Bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944-1990. W świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000.

Lasota Marek, Donis na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006.

Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą, t. 1, red. R. Terlecki, J. Szczepaniak, Kraków 2007. 


VII
Dudek Antoni, Pytel Grzegorz, Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990. Dudek Antoni, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988- 1990, Kraków 2004.
Eisler Jerzy, Marzec 1968, Warszawa 1991.
Kisielewski Stefan, Abecadło Kisiela, Warszawa 1990.
Micewski Andrzej, Współrządzić czy nie kłamać ? PAX i ZNAK w Polsce 1945-1976, Paryż 1978. Piecuch Henryk, Służby specjalne atakują. Od Jaruzelskiego do Kwaśniewskiego, Warszawa 1996

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2008, godz. 22:44 - Marcin Paluch