logo_fb_pl

 

Szanowni Państwo,

 

Z radością informujemy, że Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL otrzymała dofinansowanie na letnie kursy języka i kultury polskiej NAWA! W związku z tym prowadziliśmy rekrutację na letni intensywny kurs w formie stacjonarnej trwający od 3 do 30 lipca 2022. Rekrutacja została zamknięta, nie przyjmujemy już zgłoszeń na stypendium NAWA! 


Osoby, które nie otrzymały odpowiedzi do 12.06.2022 nie zostały zakwalifikowane do stypendium!Letni kurs skierowany jest do studentów zagranicznych uczelni wyższych oraz naukowców, którzy są cudzoziemcami lub posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju), dla których polski nie jest pierwszym językiem, którzy nie studiują, nie są zatrudnieni i nie mieszkają w Polsce oraz posługują się językiem polskim lub angielskim. 

 

 

Program kursów obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego oraz między innymi wycieczki do Warszawy i Sandomierza; spacer po Lublinie z przewodnikiem; warsztaty tańców polskich; koncert muzyki folklorystycznej; wizyty w instytucjach zajmujących się pomocą i wsparciem cudzoziemców; wykłady dotyczące polskiej historii i kultury oraz imprezy integracyjne takie jak prezentacje krajów uczestników, gra miejska, czy konkurs wymowy polskiej.


Udział w kursach i wszystkich związanych z nimi aktywnościach jest dla uczestników bezpłatny.

Kandydaci przejdą ocenę formalną oraz merytoryczną i na tej podstawie zostaną przyjęci na kurs. Preferowane będą ponadto osoby, które dotychczas nie korzystały z tego rodzaju stypendiów (programy MSZ, MNiSW, MEN), zwłaszcza te, które nie korzystały ze stypendiów programów NAWA Informacje o przyjęciu na kurs przekażemy kilka dni po zakończeniu rekrutacji. Aby uczestniczyć w kursie wymagane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu. 

REKRUTACJA JEST JUŻ ZAKOŃCZONA!Szczegółowe informacje dotyczące kursów letnich NAWA znajdują się na stronie agencji: https://nawa.gov.pl/images/Kursy-letnie/2022/Szczegolowy-opis-kursu-dla-studentow-i-naukowcow-w-ramach-programu-Letnie-kursy-NAWA.pdf 

 

 


logo-nawa