Aktualności

Letnia Szkoła Kognitywistki

Letnia Szkoła KognitywistykiWydział Filozofii KUL oraz Instytut Filozofii UMCS zapraszają do udziału w Letniej Szkole Kognitywistki, która odbędzie się 20-23 września 2017 r.  w Kazimierzu Dolnym.

 

Letnia Szkoła Kognitywistyki organizowana pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego skierowana jest do młodych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów studiów kognitywistycznych (nauk o poznaniu i komunikacji społecznej), a także akademickich instytucji prowadzących badania w szeroko rozumianej kognitywistyce. Ma charakter wykładów i warsztatów obejmujących swoją  tematyką takie dyscypliny jak kognitywistyka, psychologia poznawcza i społeczna, semiotyka, kulturoznawstwo, studia nad wizualnością, neuroestetyka, kulturowe badania fotografii oraz ludologia.

 

Ideą przewodnią Szkoły jest przedstawienie stanu badań oraz rozumienia zjawisk z zakresu szeroko pojętej komunikacji, w tym dwóch jej rodzajów:

  • komunikacji wizualnej, w szczególności pozawerbalnych przekazów takich jak piktogramy, komunikaty masowej kultury czy dzieła sztuki,
  • komunikacji interpersonalnej, w tym mechanizmów tzw. czytania umysłów oraz rozumienia intencji innych osób.

 

 

Program