Nabór na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie na rok akad. 2009/2010

Lp. Kierunek Miejsc K/M
1 Administracja (niestacjonarne I stopnia) 200 0,35
2 Administracja (stacjonarne I stopnia) 200 4,18
3 Architektura krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 50 1,44
4 Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) 40 5,4
5 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia) 100 4,98
6 Edukacja techniczno-informatyczna - Stalowa Wola
(stacjonarne I stopnia)
60 0,08
7 Ekonomia - Stalowa Wola (stacjonarne I stopnia) 70 0,64
8 Ekonomia - Tomaszów Lub. (stacjonarne I stopnia) 60 0,22
9 Ekonomia (niestacjonarne I stopnia) 60 0,43
10 Ekonomia (stacjonarne I stopnia) 100 4,31
11 Etnologia - Tomaszów Lub. (niestacjonarne I stopnia) 50 0,08
12 Etnologia - Tomaszów Lub. (stacjonarne I stopnia) 50 0,12
13 Europeistyka (niestacjonarne I stopnia) 60 0,62
14 Europeistyka (stacjonarne I stopnia) 60 8,07
15 Filologia angielska (niestacjonarne I stopnia) 60 1,62
16 Filologia angielska (stacjonarne I stopnia) 90 7,7
17 Filologia germańska (stacjonarne I stopnia) 45 1,27
18 Filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia) 40 0,45
19 Filologia niderlandzka (stacjonarne I stopnia) 40 0,8
20 Filologia polska (stacjonarne I stopnia) 120 1,77
21 Filologia romańska (stacjonarne I stopnia) 30 1,2
22 Filologia słowiańska - spec. rosyjska (stacjonarne I stopnia) 30 2,43
23 Filologia słowiańska - spec. ukraińska (stacjonarne I stopnia) 15 0,6
24 Filozofia przyrody nieożywionej (stacjonarne I stopnia) 20 0,15
25 Filozofia przyrody ożywionej (stacjonarne I stopnia) 18 0,61
26 Filozofita eoretyczna (stacjonarne I stopnia) 80 0,81
27 Historia (stacjonarne I stopnia) 120 1,28
28 Historia sztuki (niestacjonarne I stopnia) 40 0,18
29 Historia sztuki (stacjonarne I stopnia) 40 2,25
30 Informatyka (stacjonarne I stopnia) 70 1,6
31 Inżynieria środowiska - Stalowa Wola (stacjonarne I stopnia) 50 0,92
32 Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia) 90 2,5
33 Matematyka - spec. informatyczna (stacjonarne I stopnia) 60 0,77
34 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (stacjonarne I stopnia) 20 3,15
35 Muzykologia - Kielce (stacjonarne I stopnia) 15 0,07
36 Muzykologia (stacjonarne I stopnia) 20 1,3
37 Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia) 80 1,41
38 Ochrona środowiska (stacjonarne I stopnia) 80 1,11
39 Pedagogika - Stalowa Wola (niestacjonarne I stopnia) 100 0,37
40 Pedagogika - Stalowa Wola (stacjonarne I stopnia) 100 1,31
41 Pedagogika (niestacjonarne I stopnia, e-learning) 60 0,52
42 Pedagogika (stacjonarne I stopnia) 100 6,03
43 Politologia (stacjonarne I stopnia) 100 3,3
44 Prawo - Stalowa Wola (stacjonarne jednolite magisterskie) 120 0,96
45 Prawo - Tomaszów Lub. (stacjonarne jednolite magisterskie) 150 0,62
46 Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie) 50 1,22
47 Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie) 100 0,91
48 Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) 200 6,48
49 Psychologia (niestacjonarne - wieczorowe jednolite magisterskie) 110 0,9
50 Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie) 110 7,03
51 Socjologia - Stalowa Wola (stacjonarne I stopnia) 100 0,34
52 Socjologia (niestacjonarne I stopnia) 60 0,57
53 Socjologia (stacjonarne I stopnia) 100 4,1
54 Stosunki międzynarodowe - Tomaszów Lub. (niestacjonarne I stopnia) 50 0,16
55 Stosunki międzynarodowe - Tomaszów Lub. (stacjonarne I stopnia) 60 0,73
56 Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie) 50 0,52
57 Teologia kurs A-WSD Kielce (stacjonarne jednolite magisterskie) 10 0,7
58 Teologia kurs A-WSD Marianie (stacjonarne jednolite magisterskie) 10 0,1
59 Teologia kurs A-WSD Sandomierz (stacjonarne jednolite magisterskie) 10 0,9
60 Teologia kurs B - dla świeckich (stacjonarne jednolite magisterskie) 50 0,4
61 Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia) 50 0,62
62 Zarządzanie (stacjonarne I stopnia) 100 4,19

Razem: 4.383 2,22

 

Nabór na studia II stopnia na rok akad. 2009/2010

Lp. Kierunek Miejsc K/M
1 Administracja (niestacjonarne II stopnia) 200 0,64
2 Administracja (stacjonarne II stopnia) 250 0,7
3 Ekonomia (niestacjonarne II stopnia) 110 0,35
4 Filologia angielska (niestacjonarne II stopnia) 90 1,92
5 Filologia polska (stacjonarne II stopnia) 30 0,47
6 Filologia słowiańska - spec. rosyjska (stacjonarne II stopnia) 15 0,13
7 Historia sztuki (niestacjonarne II stopnia) 40 0,2
8 Informatyka (stacjonarne II stopnia) 60 0,65
9 Kulturoznawstwo (stacjonarne II stopnia) 90 0,44
10 Matematyka (stacjonarne II stopnia) 60 0
11 Pedagogika - Lublin (niestacjonarne II stopnia) 50 0,28
12 Pedagogika - Lublin (stacjonarne II stopnia) 100 0,22
13 Pedagogika - Stalowa Wola (niestacjonarne II stopnia) 100 0,37
14 Pedagogika - Stalowa Wola (stacjonarne II stopnia) 100 0,57
15 Socjologia - Lublin (niestacjonarne II stopnia) 60 0,57
16 Socjologia - Lublin (stacjonarne II stopnia) 100 1,01
17 Socjologia - Stalowa Wola (niestacjonarne II stopnia) 100 0,17
18 Socjologia - Stalowa Wola (stacjonarne II stopnia) 100 0,52

Razem: 1.655 0,57

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2010, godz. 09:26 - Andrzej Zykubek