1 lipca

 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Intrograf Lublin S.A. Panem Piotrem Tarachą.
 • Przyjął Dyrektor Wydawnictwa KUL Panią Beatę Pyc.
 • Gościł Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Dr. Łukasza Kamińskiego i Dyrektora Oddziału IPN w Lublinie Pana Jacka Weltera.
 • Podpisał List intencyjny dotyczący współpracy między KUL a IPN w zakresie prowadzenia wspólnych działań, mających na celu opracowanie historii KUL w okresie Polski Ludowej.
 • Spotkał się z członkami Zespołu redakcyjnego, powołanego na podstawie Listu intencyjnego, który został podpisany pomiędzy KUL a IPN.

2-4 lipca

 • Uczestniczył w posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa tego Uniwersytetu Przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. dr. hab. Jerzemu Woźnickiemu.

4 lipca

 • Spotkał się z Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej Ks. Ryszardem Głowackim.

6 lipca

 • Spotkał się z Redaktorem Naczelnym czasopisma „Miłujcie się!” Ks. dr. Mieczysławem Piotrowskim.

7 lipca

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie zorganizowania w Tomaszowie Lubelskim I Międzynarodowego Wschodniego Forum Samorządowo-Gospodarczego.

8 lipca

 • Przewodniczył spotkaniu poświęconemu promocji Uniwersytetu.
 • Przyjął Prezesa Zarządu HAJDUK Group Sp. z o.o. Pana Pawła Hajduka.
 • Przyjął Dyrektora Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Prof. dr. hab. Henryka Gapskiego.
 • Przyjął Dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II - Instytut Jana Pawła II KUL Dr hab. Agnieszkę Lekką-Kowalik, prof. KUL.
 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie Panem Andrzejem Wasilewskim i Wiceprezes Urzędującą Zarządu Oddziału Panią Katarzyną Komisarczuk.

13 lipca

 • Spotkał się z Dr Janiną Gawrysiak Kierownikiem Archiwum Uniwersyteckiego KUL w latach 1992-2004.
 • Przyjął Radnego Województwa Lubelskiego Pana Grzegorza Muszyńskiego.
 • Spotkał się z grupą przebywających w Lublinie na wczasorekolekcjach uczniów szkół objętych honorowym patronatem KUL: Szkoły Podstawowej w Strzelewie, Szkoły Podstawowej w Kruszynie oraz Zespołu Szkół w Wojnowie.

14 lipca

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie obsługi Muzeum Uniwersyteckiego Historii KUL.
 • Przyjął Dziekan Wydziału Filozofii Dr hab. Monikę Walczak.
 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Hanesco-Nieruchomości Sp. z o.o. Panem Dariuszem Piątkiem.

15 lipca

 • Wziął udział w uroczystym zakończeniu projektu „KUL BIKE & BREAKFAST – innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia Ks. Redaktorowi Leszkowi Surmie Medalu „Signum Universitatis”.

16-20 lipca

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Rosji.

17 lipca

 • Spotkał się z Konsulem Generalnym RP w Sankt Petersburgu Panem Ministrem Piotrem Marciniakiem.

18 lipca

 • Spotkał się z Proboszczem Parafii p.w. Nawiedzenia NMP w Sankt Petersburgu Richardem Stark SVD.
 • Spotkał się z Administratorem Parafii p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sankt Petersburgu Tomaszem Wytrwalem OP.
 • Zwiedził siedzibę byłej Akademii Duchownej w Petersburgu.

19 lipca

 • Spotkał się z Proboszczem Parafii p.w. św. Stanisława w Sankt Petersburgu, Duszpasterzem Petersburskiej Polonii Ks. Krzysztofem Pożarskim.
 • Przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię w kościele p.w. św. Stanisława w Sankt Petersburgu oraz spotkał się z Polakami mieszkającymi w Sankt Petersburgu.

22 lipca

 • Spotkał się z Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Panią Anną Fic-Lazor.
 • Spotkał się z Wiceprezesem Zarządu Banku Pekao S.A. Panem Grzegorzem Piwowarem i podpisał umowę o współpracy z Bankiem Pekao S.A. w zakresie wydawania legitymacji studenckiej z funkcją płatniczą.

23 lipca

 • Spotkał się z Prezesem Batory Investment Panem Dariuszem Pastuszakiem.

24 lipca

 • Spotkał się z Dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego Panem Janem Ołdakowskim.
 • Spotkał się z Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Dr Agnieszką Morawińską.

25 lipca

 • Przebywał z wizytą w majątku Fundacji Potulickiej.
 • Spotkał się z Członkiem Zarządu Fundacji Potulickiej Panem Jackiem Podlewskim i mec. Michałem Wosiem.

28 lipca

 • Przyjął Dziekan Wydziału Filozofii Dr hab. Monikę Walczak.

29 lipca

 • Uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych śp. Ks. prof. dr. hab. Marka Zahajkiewicza, emerytowanego profesora KUL.
 • Przyjął Prezesa Fundacji Potulickiej Dr. hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL, Członka Zarządu Fundacji Pana Jacka Podlewskiego oraz Wiceprezesa Zarządu CGFP Sp. z o.o. Grupa Fundacja Potulicka Pana Adama Trojanowskiego.

30 lipca

 • Podpisał akt notarialny do projektu Centrum Transferu Wiedzy.