4 lipca

 • Spotkał się z Dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego Panem Prof. Markiem Niezgódką.

 

5 lipca

 • Spotkał się z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej: Panem Dyrektorem Andrzejem Pastuszakiem i Panią Wicedyrektor Renatą Szymańską.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

 

6 lipca

 • Złożył wizytę Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Panu Ministrowi Jarosławowi Stawiarskiemu.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie projektu medalu na 100-lecie KUL.

 

7 lipca

 • Spotkał się z Ministrem Środowiska Panem Prof. Janem Szyszko.

 

8 lipca

 • Spotkał się z Zespołem, który przedstawił propozycję systemu informacji przestrzennej KUL.

 

10 lipca

 • Spotkał się z Rektorem kościoła św. Audoen'a w Dublinie, Koordynatorem Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii Ks. dr. Stanisławem Hajkowskim TChr.

 

19 lipca

 • Spotkał się z artystą rzeźbiarzem Panem Prof. Gustawem Zemło, emerytowanym profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
 • Spotkał się z Dyrektor ds. Klientów Kluczowych Poczty Polskiej S.A. Panią Elżbietą Mroczkowską.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL.

 

20 lipca

 • Spotkał się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Sławomirem Sosnowskim.
 • Spotkał się z dziennikarzami podczas pierwszego miodobrania na dachu Konwiktu Księży Studentów KUL.
 • Spotkał się z Kierownik Poradni Zdrowia KUL lek. med. Barbarą Skoczyńską.
 • Wziął udział w audycji Gość Radia eR.

 

21 lipca

 • Spotkał się z Wiceprezesem Zarządu Banku Pekao S.A. Panem Grzegorzem Piwowarem oraz Dyrektorem Regionu Pionu Bankowości Detalicznej Banku Pekao S.A. Panem Prof. Antonim Magdoniem.

 

22 lipca

 • Przyjął Sędziego Trybunału Konstytucyjnego Pana Prof. Henryka Ciocha.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie nowego Regulaminu organizacyjnego KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie inwestycji KUL.

 

23 lipca

 • Koncelebrował Mszę św. oraz skierował słowo powitania do uczestników wydarzenia Arena Młodych, w ramach Światowych Dni Młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej.

 

26 lipca

 • Spotkał się z Dyrektorem Filharmonii Lubelskiej Panem Dr. Janem Sękiem.
 • Przyjął Prezesa Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Pana Dr. Dariusza Śladeckiego.
 • Złożył wizytę Dyrektorowi Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Panu Piotrowi Franaszkowi.

 

27 lipca

 • Wziął udział w uroczystości powitania Ojca świętego Franciszka na Dziedzińcu Zamku Królewskiego na Wawelu.

 

29 lipca

 • W Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem wygłosił słowo na otwarcie wystawy Aby to piękno służyło innym… Malarstwo ze zbiorów Olgi i Tadeusza Litawińskich.