4 – 27 lipca

 • na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół KUL przebywał służbowo w Kanadzie, gdzie gościł w Domu Polskim i w Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary, w Parafii św. Maksymiliana Kolbe w Mississauga i w Parafii Świętej Jadwigi w Oshawa oraz w USA, w Parafii Królowej Apostołów w Royal Palm Beach

1 sierpnia

 • złożył wizytę Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panu Bogdanowi Zdrojewskiemu

6 sierpnia

 • przyjął Posła na Sejm RP Pana Stanisława Żmijana

8 sierpnia

 • gościł ks. Zbigniewa (Andy) Rudnickiego oraz Aleksandra Bobera  cmf, Rektora Seminarium Misjonarzy Klaterynów we Wrocławiu

9 sierpnia

 • spotkał się z Prokuratorem Apelacyjnym w Lublinie Panem Andrzejem Pogodą

10 – 11 sierpnia

 • był gościem Fundacji KUL im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie

23 sierpnia

 • na zaproszenie Konsula Generalnego Ukrainy uczestniczył w przyjęciu z okazji 22. rocznicy Niepodległości Ukrainy

26 sierpnia

 • wystąpił na sesji Rady Biskupów Diecezjalnych, odbywającej się na Jasnej Górze

27 sierpnia

 • spotkał się z Zastępcą Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Panem Dariuszem Kopciowskim
 • wziął udział w posiedzeniu Konwentu Honorowych Wyróżnień, zwołanym przez Prezydenta Lublina

28 sierpnia

 • przyjął Pana Grzegorza Siemińskiego Wiceprezydenta Lublina
 • spotkał się z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Panem Arturem Łaską Dyrektorem oraz Zastępcą Dyrektora WAM Panią Agnieszką Plewik

29 sierpnia

 • wygłosił słowo na otwarcie Duszpasterskich Wykładów Akademickich „Polskie drogi nowej ewangelizacji”
 • przyjął Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla

30 sierpnia

 • wygłosił słowo na sympozjum dla nauczycieli religii Archidiecezji Lubelskiej
 • spotkał się z Wiceprezes Zarządu CenterMed Panią Jolantą Woźniak

31 sierpnia – 2 września

przebywając z wizytą na Ukrainie:

 • uczestniczył w uroczystości inauguracji roku akademickiego na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu
 • złożył wizytę Metropolicie Lwowskiemu, Przewodniczącemu Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy Księdzu Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu