6 - 8 lipca

 • Przebywał z wizytą w majątku Fundacji Potulickiej

 • modlił się przy grobie hr. Anieli Potulickiej znajdującym się w podziemiach kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach
 • W Wojnowie spotkał się z Zarządem oraz Komisją Rewizyjną Fundacji Potulickiej

 • Złożył wizytę Panu Sławomirowi Napierale Burmistrzowi Nakła nad Notecią.

 • Spotkał się z Dziekanem dekanatu Białe Błota Księdzem Adamem Sierzechułą i Proboszczem parafii p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach Księdzem Ryszardem Czajką

25 lipca

 • Przyjął Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski Pana Wojciecha Żukowskiego oraz Starostę Powiatu Tomaszów Lubelski Pana Jana Kowalczyka

28 lipca

 • Spotkał się z Zarządem oraz Komisją Rewizyjną Fundacji Rozwoju KUL

31 lipca

 • Przebywał z wizytą na Wydziałach Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli

 • Spotkał się z Panem Andrzejem Szlęzakiem Prezydentem Miasta Stalowa Wola

 • Spotkał się z Panią Elżbietą Koźmalą Prezesem Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli

26 sierpnia

 • Gościł Księdza Romana Szpakowskiego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich

27 sierpnia

 • Wręczył nominacje dyrektorom Ośrodków Badawczych KUL powołanym na kadencję 2014-2018

28 sierpnia

 • Wygłosił słowo na otwarcie Duszpasterskich Wykładów Akademickich pod hasłem: „Ekumenizm dla ewangelizacji” 

29 sierpnia – 15 września

 • Przebywał w podróży służbowej w Nowej Zelandii

30 sierpnia

 • Spotkał się z Księdzem Przemysławem Karasiukiem SChr Prowincjałem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Australii i Nowej Zelandii

31 sierpnia

 • W Aucland przewodniczył Mszy Świętej dla Polonii i wygłosił homilię
 • Wręczył Medal „Signum Universitatis” b. Konsulowi Honorowemu RP w Nowej Zelandii Panu Johnowi Royowi-Wojciechowskiemu
 • W Domu Polskim w Aucland spotkał się z Polonią i wygłosił wykład pt. „Uniwersytet katolicki a współczesność. Misja KUL.”
 • Złożył wizytę Konsulowi Honorowemu RP w Nowej Zelandii Panu Bogusławowi Nowakowi