28 lipca

 • Spotkał się z Panem Profesorem Tadeuszem Sakowiczem oraz z Panem Profesorem Włodzimierzem Korab-Karpowiczem.
 • W Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy wygłosił słowo na wernisażu wystawy Jerzego Turnaua.

31 lipca

 • Spotkał się z Panem Wojciechem Dziobą Prezesem Zarządu TBV.
 • Spotkał się z Księdzem Prał. Czesławem Grzybem i Księdzem Kan. Januszem Świtajem.
 • Spotkał się z Panem Danielem Lala Wiceprezesem Asseco Data System.

 


8 sierpnia

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie Jubileuszu 100.lecia KUL.

9 sierpnia

 • W Warszawie spotkał się z Panem Adamem Góralem Prezesem Zarządu Asseco Poland.

10 sierpnia

 • W Warszawie spotkał się z Panem Prof. Leszkiem Markuszewskim.

14 sierpnia

 • Spotkał się z Posłem na Sejm RP Panem Marcinem Duszkiem i z Panem Prof. Januszem Kleinrokiem.
 • Na KUL spotkał się z Liderami Ośrodków Polonijnych zgromadzonych na Debacie Międzynarodowej w Lublinie.

15 sierpnia

 • Wziął udział w Uroczystej Sesji Rady Miasta Lublin z okazji 700.lecia nadania Lublinowi praw miejskich.

16 sierpnia

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu remontu kościoła akademickiego KUL..
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawach Działu Teleinformatycznego.

18 sierpnia

 • Spotkał się z Panem Dr. Tomaszem Rakowskim Zastępcą Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

21 sierpnia

 • Spotkał się z Panią Prof. Grażyną Orlicz-Szczęsną.

24 sierpnia

 • Spotkał się z Panem Profesorem Andrzejem Stanisławkiem Senatorem RP.
 • Spotkał się z Komendantem 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Panem Płk. Andrzejem Skibą.
 • Gościł Państwa Marię i Nicola Troccoli z Ferrary.

28 sierpnia

 • W Tomaszowie Lubelskim spotkał się z Księdzem Prałatem Czesławem Grzybem.
 • Spotkał się z Panem Ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

29 sierpnia - 1 września

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej na Węgrzech.

30 sierpnia

 • Wziął udział w ceremonii podpisania Magna Charta Universitatum na Uniwersytecie w Pécs.

31 sierpnia

 • Wziął udział w konferencji Higher education in the innovation society: Central European perspectives (Szkolnictwo wyższe w społeczeństwie innowacyjnym: perspektywy Europy Środkowej).
 • Wziął udział w Koncercie Jubileuszowym Orkiestry Filharmonii i Chóru Uniwersyteckiego.