1 lipca

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie hodowli pszczół na KUL.

11 lipca

 • Spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Zbigniewem Wojciechowskim.

12 lipca

 • Spotkał się z Panią Honoratą Granat-Radosz, kuzynką Sługi Bożego Księdza rektora Wincentego Granata.
 • Spotkał się z osobami zaangażowanymi w prace związane z organizacją pikniku naukowego w Nakle.
 • Spotkał się z redaktorem Lubelskiego Gościa Niedzielnego Księdzem Dr. Rafałem Pastwą.
 • Spotkał się z Panem ppłk. Dr. Zbigniewem Kędzierskim.

14 lipca

 • W Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej zwiedził wystawę pt. „Leszek Mądzik. Sacrum miejsca. Fotografia".

 


2 sierpnia

 • Spotkał się z Proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Czemiernikach Księdzem Kan. Jerzym Latawcem.

3 sierpnia

 • W Muzeum-Zamek w Łańcucie wygłosił słowo na wernisażu wystawy "Ex thesauro. Ze skarbca Biblioteki Uniwersyteckiej KUL".

5 sierpnia

 • Gościł Rektora Uniwersytetu Sulkhan Saba Orbeliani w Tbilisi Pana Profesora Vaja Vardidze z Małżonką.

6 sierpnia

 • Spotkał się z dyrektor Stacji Krwiodawstwa w Lublinie Panią Dr n. med. Elżbietą Puacz.
 • Przebywał z wizytą w Fundacji Potulickiej w Wojnowie.

20 sierpnia

 • Spotkał się z Panem Dr. Markiem Łosiem.
 • Przewodniczył spotkaniu odnośnie do Programu Absolwent.

25 sierpnia

 • Przewodniczył Mszy świętej odpustowej i wygłosił homilię w parafii pw. św. Stanisława BM w Czemiernikach.

26 - 31 sierpnia

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Estonii i na Łotwie.

29 sierpnia

 • Spotkał się z Ambasadorem RP w Estonii Panem Grzegorzem Kozłowskim.

30 sierpnia

 • Spotkał się Jego Ekscelencją Biskupem Philippe Jourdan, Administratorem Apostolskim w Estonii
 • Spotkał się z Panią Haliną Kisłacz, Prezes Związku Polaków w Estonii „Polonia”.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Raimo Pullatem.

31 sierpnia

 • Spotkał się z Metropolitą Rygi Jego Ekscelencją Abp. Zbigniewem Stankiewiczem.