Szanowni Państwo

P.T. Nauczyciele Akademiccy Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

Drugi semestr roku akademickiego 2019/2020 postawił przed nami nowe, zupełnie niespodziewane zadania. Zgodnie z decyzją Władz Uczelni, KUL kontynuuje obecnie kształcenie w formie zdalnej. W dniu wczorajszym zakończyły się prace nad kodowaniem zajęć i dzięki temu listy studentów uczestniczących w Państwa zajęciach dostępne są na platformach Moodle. W tym miejscu serdecznie dziękujemy za ofiarną pracę Pracowników Sekretariatu Wydziału, dzięki którym zadanie to zostało wykonane. Jesteśmy pewni, że także w najbliższych tygodniach zajęcia dydaktyczne na naszym Wydziale poprowadzone zostaną z najwyższą starannością, z kreatywnym wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz dzięki wzajemnemu wspieraniu się. Państwa Promotorów szczególnie prosimy o pomoc Doktorantom prowadzącym w tym semestrze zajęcia ze studentami.

 

Prosimy Państwa o pozostawanie w bieżącym kontakcie mailowym. Mimo ograniczeń związanych z pracą zdalną, kontynuowane są prace dotyczące procesu kształcenia w tym i kolejnym roku akademickim oraz prace dotyczące wspierania procesu naukowego. Informacje o szczegółach będziemy przekazywać poprzez stronę internetową Wydziału oraz pocztę elektroniczną.

 

Zapewniamy także o duchowej łączności z Państwem i polecamy sprawy Wydziału i Państwa osobiste opiece naszego świętego patrona, Jana Pawła II.


                                 Kolegium Dziekańskie Wydziału Nauk Społecznych KUL

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2020, godz. 14:50 - Maria Mazurek-Olszowa