Staże będą odbywały się przede wszystkim w instytucjach państwowych/samorządowych (administracja publiczna), przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych.

Szczegółowa lista Jednostek Przyjmujących zostanie wkrótce zamieszczona na stronie www.

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2016, godz. 15:13 - Piotr Siemaszko