Pytania na egzamin magisterski

 

 1. Prawo cywilne w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym.
 2. Kodyfikacja a unifikacja prawa cywilnego.
 3. Zasady prawa międzyczasowego.
 4. Normatywne postacie praw podmiotowych.
 5. Nadużycie przy wykonywaniu praw podmiotowych.
 6. Uznanie za zmarłego.
 7. Rodzaje praw podmiotowych.
 8. Sądowe stwierdzenie zgonu.
 9. Ubezwłasnowolnienie całkowite.
 10. Ubezwłasnowolnienie częściowe.
 11. Zasady dokonywania czynności prawnych przez osoby fizyczne.
 12. Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych.
 13. Pojęcie osoby prawnej a osoby ułomnej.
 14. Ograniczona zdolność do czynności prawnych osób fizycznych.
 15. Pojęcie „konsumenta” w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 16. Początek zdolności prawnej osób fizycznych.
 17. Skutki nie zachowania zastrzeżonej formy.
 18. Sankcje wadliwych czynności prawnych.
 19. Błąd jako wada oświadczenia woli.
 20. Pozorność czynności prawnej.
 21. Groźba jako wada oświadczenia.
 22. Nieważność bezwzględna czynności prawnej.
 23. Nieważność względna czynności prawnej.
 24. Pojęcie przedsiębiorcy w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 25. Forma dla celów dowodowych.
 26. Bezskuteczność zawieszona czynności prawnej.
 27. Sposoby zawierania umów.
 28. Czynność prawna rozporządzająca i zobowiązująca.
 29. Skutki przedawnienia roszczeń.
 30. Przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczeń.
Autor: Jacek Trzewik
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2017, godz. 17:37 - Jacek Trzewik