Lista zgłoszonych referatów:

- Unia Europejska na tle krajów Triady
- Delokalizacja potencjału usług jako instrument wzrostu konkurencyjności gospodarki
- Szanse przetrwania Unii gospodarczej i Walutowej
- Determinanty kształtowania konkurencyjności polskiej gospodarki
- Przyszłość Unii Europejskiej a interesy gospodarcze Polski
- Zarządzanie Europejskie. Uwarunkowania - Przejawy
- Pozycja konkurencyjna krajów UE w światowym handlu usługami
- Wpływ Integracji z Unią Europejską na sytuację w polskim przemyśle cukrowniczym
- Bezpieczeństwo ekonomiczne w Unii Europejskiej
- Społeczna gospodarka rynkowa w Unii Europejskiej
- Regionalne Parki Naukowo-Technologiczne jako instrument pobudzania innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki
- Sektor non- profit w Unii Europejskiej
- Wzajemne stosunki Unia Europejska – Ameryka Południowa
- Polityka gospodarcza Grecji w drodze do członkowstwa w Unii Gospodarczo - Walutowej
- Konkurencyjność polskiego sektora MŚP w krajach Unii Europejskiej
- Znaczenie rynku usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej
- Droga Szwecji do członkostwa w Unii Europejskiej. Zmiany w polityce gospodarczej
- Europejski System Banków Centralnych
- Offshoring – szansa czy zagrożenie dla europejskiego rynku
- Wpływ Strategii Lizbońskiej na strategie biznesowe polskich banków
- Rosyjsko-europejski obrót towarowy w latach 1999-2005
- Moralny wymiar równości szans w świetle dokumentów Unii Europejskiej
- Walka z bezrobociem w ramach Europejskiej Polityki Zatrudnienia
- Usługi biznesowe w Unii Europejskiej

Autor: Tomasz Kwarciński
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2007, godz. 23:17 - Tomasz Kwarciński