Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji KUL we współpracy z Katedrą Filozofii Społecznej KUL oraz  Katedrą Makrostruktur i Ruchów Społecznych KUL była organizatorem  międzynarodowej konferencji naukowej pt. Wiedza-Władza.

Program konferencji

 

konferencja

 

konferencja2

 Od lewej: ks. prof.Stanisław Fel (dyrektor Instytutu Socjologii KUL),

ks. prof. Janusz Mariański, prof. Marek Pawlak (dziekan WNS KUL)

Autor: Monika Maj
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2010, godz. 14:45 - Monika Maj-Golianek