Publikacja książkowa pt. "Wiedza- władza" powstała przy współpracy Katedry Socjologii Wiedzy
i Edukacji z Katedrą Filozofii Społecznej i Katedrą Makrostruktur i Ruchów Społecznych.

 

wiedza-wladza

Autor: Monika Maj
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2010, godz. 14:51 - Monika Maj-Golianek