potulicka.jpg4-6 listopada

 • Spotkał się z Zarządem, Członkami Komisji Rewizyjnej oraz Dyrektorem Fundacji KUL im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie
 • Modlił się przy  grobach rodziny Potulickich, które znajdują się w podziemiach kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (dawna kaplica dworska)
 • Nawiedził cmentarz ofiar obozu w Potulicach

81112.jpg8 listopada

9 listopada

 • Złożył wizytę Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Panu Mirosławowi Karapycie

111112.jpg11 listopada

13 listopada

 • W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, wraz z innymi sygnatariuszami,  podpisał list do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z prośbą o powołanie Krajowego Instytutu Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego z siedzibą w Lublinie, jako Agendy Ministerstwa Kultury
 • Przewodniczył spotkaniu z władzami i dyrektorami instytutów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

14-18 listopada

 • Przebywał w podróży służbowej we Francji.

19 listopada

 • Przewodniczył posiedzeniu Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

20 listopada

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu misji Uniwersytetu
 • Złożył wizytę Panu Jerzemu Jamrozowi - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Świdnik

21 listopada

 • Przyjął Prezesa Zarządu Spółki Top-Farm Tomasza Zdziebkowskiego i Doradcę Zarządu Marka Budzisza
 • Przewodniczył spotkaniu poświęconemu dalszemu rozwojowi Towarzystwa Przyjaciół KUL, działającego w Polsce i poza granicami
 • Wziął udział w spotkaniu dotyczącym współpracy KUL z organizatorami pielgrzymki dla maturzystów Archidiecezji Lubelskiej

22 listopada

 • Spotkał się z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej wizytującym Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz kierunek prawo na Wydziałach Zamiejscowych KUL: w Tomaszowie Lubelskim i w Stalowej Woli
 • Przewodniczył spotkaniu z Dziekanami wszystkich Wydziałów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

24 listopada

 • Zwiedził ośrodek wypoczynkowy KUL w Rogóźnie

25 listopada

 • Na zakończenie wizytacji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji oraz kierunku prawo na Wydziałach Zamiejscowych KUL w Tomaszowie Lubelskim i w Stalowej Woli spotkał się z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

26 listopada

 • Spotkał się z Prof. Jackiem Semaniakiem Rektorem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • W Muzeum Narodowym w Kielcach obejrzał wystawę „Czas” w aranżacji Profesora Leszka Mądzika, dyrektora Sceny Plastycznej KUL.

28 listopada

 • Wziął udział w spotkaniu z Prezesem Mostostalu Warszawa S.A. Markiem Józefczykiem
 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu
 • Spotkał się z władzami oraz dyrektorami instytutów Wydziału Filozofii KUL

29 listopada

 • Przewodniczył obradom Senatu
 • Spotkał się z władzami oraz dyrektorami instytutów Wydziałów Zamiejscowych KUL w Tomaszowie Lubelskim i w Stalowej Woli

30 listopada

 • W Wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie wziął udział w promocjach oficerskich
 • Spotkał się z pracownikami Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego