1 - listopada

 • Wziął udział w kweście na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza przy ul Lipowej w Lublinie.

7 - listopada

 • Spotkał się z przedstawicielami Legii Akademickiej KUL w ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM”.

8 – listopada

 • W ramach konferencji „Termopile Wschodu, Batalion Forteczny Sarny w walce z sowiecką agresją”, która 8 listopada br. odbyła się na KUL, podpisał umowę między Legią Akademicką KUL a Stowarzyszeniem Byłych Formacji Granicznych, między Legią Akademicką KUL a Stowarzyszeniem „Wizna 1939” oraz między Legią Akademicką KUL a XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

 • Odebrał Statuetkę „Honor Ojczyzna”, którą Fundacja „Honor, Ojczyzna” im. Majora Władysława Raginisa wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wizna 1939” pośmiertnie przyznała Patronowi Legii Akademickiej KUL, ppor. Janowi Bołbottowi za heroiczną postawę w obronie Kresów Wschodnich we wrześniu 1939 r.

 • Gościł Konsula Honorowego RP w Calgary Pana Zygmunta Potockiego z Małżonką

 • Przyjął Dyrektora-Komendanta Pierwszego Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie Pana Zbigniewa Kędzierskiego

9 - listopada

 • Wspólnie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Krzysztofem Hetmanem wziął udział w uroczystej inauguracji reaktywowania działalności Katolickich Wszechnic Ludowych na Lubelszczyźnie

11 - listopada

 • Uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości

12 - listopada

 • Wziął udział w konferencji prasowej z udziałem Dyrektora Sceny Plastycznej KUL Pana Profesora Leszka Mądzika

13-15 listopada

 • Na Rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Ukrainy oraz Synodu Grecko-katolickiego w Brzuchowicach - na zaproszenie Metropolity Lwowskiego Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego oraz Arcybiskupa Większego Kijowsko-Halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Światosława Szewczuka - wygłosił słowo na temat współpracy między KUL a Kościołami na Ukrainie

20 - listopada

 • Gościł Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pana Zbigniewa Derdziuka oraz Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie Pana Piotra Waszaka

21 - listopada

 • Po raz kolejny spotkał się z Zarządem Samorządu Studentów KUL w ramach projektu „ŚNIADANIE Z REKTOREM”.
 • Gościł Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Pana Profesora Krzysztofa Kurzydłowskiego
 • Podpisał umowę o współpracy partnerskiej pomiędzy KUL a Europejskim Domem Spotkań-Fundacja Nowy Staw reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Tomasza Różniaka

22-24 listopada

 • Na zaproszenie Księdza Krzysztofa Obiedzińskiego SChr przebywał w Polskiej Misji Katolickiej w Amsterdamie:
 • Przewodniczył Eucharystii oraz wygłosił homilie w Nieuw-Vennep

 • Wygłosił homilię dla wspólnoty polonijnej w Hem

 • Przewodniczył Eucharystii oraz wygłosił homilię w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (święto patronalne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej) w Amsterdamie, następnie uczestniczył w spotkaniu z Polonią holenderską.

 • Wygłosił homilię podczas Mszy Świętej dla polskiej wspólnoty w Aalsmeer.

 • Wygłosił homilię podczas Mszy Świętej dla polskiej wspólnoty w 't Zandt

25 - listopada

 • Na zaproszenie ks. Prowincjała Jerzego Wieczorka SChr wziął udział w spotkaniu, w domu prowincjalnym w Bochum (Niemcy), z polskimi duszpasterzami posługującymi w Prowincji Księży Chrystusowców.

 • Wygłosił przemówienie do duszpasterzy polonijnych.

27 - listopada

 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu

28 - listopada

 • Przewodniczył obradom Senatu

29 - listopada

 • Spotkał się z Prezydentem Miasta Lublin Panem Krzysztofem Żukiem

30 - listopada

 • Wspólnie ze studentami przygotował paczkę w ramach akcji „Szlachetna Paczka”