1 listopada

 • Wziął udział w kweście na rzecz ratowania zabytków cmentarza przy ul Lipowej w Lublinie.

2 listopada

 • Przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej w intencji zmarłych Pracowników, Studentów i Darczyńców KUL.
 • Nawiedził grób zmarłych Rektorów i Profesorów KUL na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

2-4 listopada

 • Przebywał z wizytą na Ukrainie.

3 listopada

 • W sprawie utworzenia punktu rekrutacyjnego KUL w Żytomierzu spotkał się z Księdzem Jarosławem Giżyckim SChr, Panią Wiktorią Arabską oraz Wiktorią Laskowską-Szczur Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.
 • Był Gościem Centrum Polskiego w Żytomierzu.
 • Założył wizytę JM Profesorowi Piotrowi Sauch Rektorowi Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki w Żytomierzu.
 • Na Uniwersytecie Narodowym „Akademia Ostrogska” w Ostrogu spotkał się z JM Rektorem Profesorem Ihorem Pasiecznikiem, Prorektorem Profesorem Piotrem Kralyukiem oraz Kierownikiem Działu Współpracy Międzynarodowej i Koordynatorem Projektów Panem Doktorem Edwardem Bałaszowym.
 • W celu omówienia możliwości współpracy międzyuczelnianej spotkał się z Członkami Senatu Uniwersytetu Narodowego :Akademia Ostrogska”.

4 listopada

 • Na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku spotkał się z Prorektorem Panem Profesorem Anatolii Cioś oraz innymi przedstawicielami władz.
 • Złożył wizytę Merowi Łucka Panu Mikołajowi Jarosławowi Romaniukowi.
 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu.

6 listopada

 • Złożył wizytę Dyrektorowi Muzeum Lubelskiego w Lublinie Panu Zbigniewowi Nasalskiemu.
 • Przewodniczył spotkaniu Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.
 • Gościł Dziekana Izby Adwokackiej w Równem Pana Pavlo Lutsyk oraz Pana Mecenasa Piotra Sendeckiego.
 • W Konwikcie Księży Studentów KUL przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię.

8 listopada

 • Podpisał umowę Patronacką ze Szkołą Podstawową w Kruszynie.

9 listopada

 • Wygłosił homilię i przewodniczył Mszy Świętą w intencji zmarłych Fundatorów i Pracowników Fundacji Potulickiej.
 • W podziemiach kościoła w Potulicach złożył kwiaty i modlił się przy grobie hr. Anieli Potulickiej.

11 listopada

 • Uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości.
 • Spotkał się z JM Profesorem Rikiem Torfsem Rektorem Katolickiego Uniwersytetu w Leuven.

12 listopada

 • Wygłosił słowo na otwarcie odbywającej się na KUL międzynarodowej konferencji naukowej: „Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich”.

13 listopada

 • Przyjął Pana Krzysztofa Michałkiewicza Posła na Sejm RP.
 • Gościł Komendanta Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej Pana Płk. Wiesława Chrzanowskiego oraz Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie Pana Mjr. Andrzeja Drozda.
 • Wziął udział w posiedzeniu Rady Kapłańskiej Archidiecezji Lubelskiej.
 • Wygłosił słowo na otwarcie uroczystej Gali „20 lat z Radiem eR”.
 • Gościł Pana Jarosława Kaczyńskiego Prezesa PiS.

14 listopada

 • Wygłosił słowo na otwarcie debaty Rektorów Uczelni Lublina z udziałem Prezydenta Miasta Lublin Pana Doktora Krzysztofa Żuka: „Na ile potencjał akademicki może determinować rozwój Lublina”.
 • Spotkał się z Rektorami Uczelni Lublina.

15-16 listopada

 • Gościł Generała Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej Księdza Ryszarda Głowackiego oraz Ekonoma Generalnego Księdza Zbigniewa Kutnika.
 • Wygłosił słowo przed koncertem z cyklu "Opus Magnum. KUL-owskie wieczory z muzyką".

17 listopada

 • Spotkał się z Panią Emilią Błaszak Zastępcą Dyrektora Biura Kultury i Dziedzictwa w Kancelarii Prezydenta RP.
 • W Warszawie spotkał się z Panem Doktorem Olafem Gajlem Dyrektorem OPI.
 • Gościł Ministra Skarbu RP Pana Włodzimierza Karpińskiego.

18 listopada

 • Wygłosił słowo na otwarcie XVII Targów Wydawców Katolickich w Lublinie.

19 listopada

 • Podpisał umowę o współpracy z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.
 • Gościł JM Profesora Józefa Bergiera Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

20 listopada

 • Złożył wizytę Państwu Bednarkiewiczom – Ewie i Maciejowi, Przewodniczącemu Przedstawicielstwa Fundacji Jana Pawła II w Polsce.

21 listopada

 • Złożył wizytę Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Panu Władysławowi Ortylowi.

24 listopada

 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu.

25 listopada

 • Spotkał się z Dyrektor Towarzystwa Naukowego KUL Panią Doktor Aliną Żuk.

26 listopada

 • Gościł Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
 • Wygłosił słowo na otwarcie konferencji "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski".
 • Przewodniczył Kolegium Rektorskiemu.

27 listopada

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych oraz wręczył nominacje profesorskie.
 • Wygłosił słowo na otwarcie uroczystości wręczenia Panu Profesorowi Leszkowi Mądzikowi Dyrektorowi Sceny Plastycznej KUL Medalu „Pro Ecclesia et Pontifice”.

28 listopada

 • Złożył wizytę Panu Profesorowi Henrykowi Kieresiowi i wręczył Mu Medal Komisji Edukacji Narodowej.