9 listopada

 • Przewodniczył spotkaniu Kolegium Rektorskiego.
 • W ramach KULowskich spotkań literackich spotkał się z wokalistą Zespołu „T-Love” Muńkiem Staszczykiem.

10 listopada

 • Spotkał się ze st. bryg. Stanisławem Sulentą.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

11 listopada

 • Wziął udział w Wojewódzkich Obchodach narodowego Święta Niepodległości.

12 listopada

 • W kościele Akademickim KUL przewodniczy Mszy Świętej, sprawowanej za zmarłych Rektorów, Profesorów, Pracowników, Studentów i Darczyńców Uniwersytetu.
 • Modlił się i złożył kwiaty na grobie Założyciela i pierwszego Rektora KUL Ks. Idziego Radziszewskiego.

13 listopada

 • Przewodniczył posiedzeniu dotyczącemu Ustawy 2.0.

14 listopada

 • W ramach projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się z przedstawicielami Polskiej Akademickiej Korporacji „Astrea Lublinensis”.
 • Spotkał się z Dyrektorem Filharmonii Lubelskiej Panem Dr. Janem Sękiem.
 • Spotkał się z Jego Magnificencją Prof. Mirosławem Jaroszem, Rektorem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Spotkał się z Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL Prof. Magdaleną Charzyńską-Wójcik i Prof. Tomaszem Panfilem.

15 listopada

 • Wygłosił słowo na otwarcie XX Targów Wydawców Katolickich organizowanych na KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych KUL.
 • W Warszawie spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Panem Ministrem Wojciechem Kolarskim.

16 listopada

 • Przewodniczył uroczystości odnowienia promocji doktorskiej Siostry Prof. Józefy Zofii Zdybickiej.

17 listopada

 • Przewodniczył spotkaniu z Kierownikami agend administracyjnych KUL.

18 listopada

 • Przewodniczył spotkaniu Konwentu przy Rektorze KUL.

20 listopada

 • Wygłosił słowo podczas zorganizowanej na KUL Uroczystości „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.

21 listopada

 • W ramach projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się z przedstawicielami Rady Doktorantów KUL.
 • Spotkał się z Ambasadorem Republiki Słowackiej w Polsce Panem Dušanem Krištofikiem.
 • Spotkał się z Dr Janem Przybylskim.
 • Gościł Jej Magnificencję Panią Raushan Issayeva, Rektor Chairman of the Board Kazakh Medical University of Continuing Education.

22 listopada

 • Spotkał się z Zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, rozpoczynającym wizytację na kierunku psychologia na Wydziale Nauk Społecznych KUL.
 • Wziął udział w briefingu prasowym przed III Kongresem Dydaktyki Polonistycznej.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka w świecie wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość”.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej za Śp. Ks. Prof. Mariana Wolickiego, długoletniego Dziekana Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.

23 listopada

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Wręczył Medal Signum Universitatis dla Fundacji im. Jacka Krawczyka.
 • Przewodniczył Odwoławczej Komisji Oceniającej.
 • Podpisał porozumienie dotyczące Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego.

24 listopada

 • Spotkał się Prezesem Zarządu Raiffeisen Polbank Panem Piotrem Czarneckim.
 • Przewodniczył Zebraniu Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.
 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju KUL Panem Piotrem Tarachą.
 • Wziął udział w spotkaniu z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Jarosławem Gowinem.

27 listopada

 • Spotkał się z Prezesem Firmy Suempol Panem Arkadiuszem Jaworowskim.
 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.

28 listopada

 • Spotkał się z Panią Dr Teresą Księską-Falger.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia Stypendium Jubileuszowego 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu z Zespołem Redakcyjnym publikacji dotyczących Jubileuszu 100-lecia KUL.

29 listopada

 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego.

30 listopada

 • Spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Panem Ministrem Pawłem Gruzą.