9 listopada

 • W kaplicy Konwiktu Księży Studentów przewodniczył Mszy Świętej z racji dorocznych rekolekcji dla kapłanów studentów KUL.
 • Spotkał się z Wojewodą Lubelskim Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem.
 • Z racji Jubileuszu 100-lecia KUL udzielił wywiadu dla miesięcznika „Perspektywy”.

11 listopada

 • Na Zamku Królewskim w Warszawie wziął udział w uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

13 listopada

 • Spotkał się z Dowódcą II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej Panem Płk. Tadeuszem Nastarowiczem.
 • Przewodniczył Mszy Świętej w intencji zmarłych Pracowników, Absolwentów Studentów i Darczyńców KUL.
 • Modlił się i złożył kwiaty na grobie Założyciela KUL Księdza Idziego Radziszewskiego.
 • Wziął udział w Radzie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

14 listopada

 • Z racji Jubileuszu 100-lecia KUL udzielił wywiadu dla Magazynu Regionalnego „Panorama Lubelska”.
 • Przewodniczył Uroczystości wręczenia studentom KUL stypendiów, ufundowanych przez Towarzystwo Przyjaciół KUL.
 • Spotkał się z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Panem Profesorem Leszkiem Bieleckim.

15 listopada

 • Wziął udział w nagraniu z cyklu „100 historii na 100-lecie KUL”.

15-16 listopada

 • Wziął udział w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Krakowie.

19 listopada

 • Spotkał się z Dyrektorem Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie Panem Piotrem Dreherem.
 • Przewodniczył spotkaniu Komisji ds. wdrożenia Ustawy 2.0.

20 listopada

 • Wygłosił słowo na otwarcie XXI Targów Wydawców Katolickich.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

21 listopada

 • Na Wydziale Filozofii przewodniczył uroczystości wręczenia Medali Jubileuszowych 100-lecia KUL.
 • Wręczył Medal Jubileuszu 100-lecia KUL Prezesowi Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Księdzu Romanowi Szpakowskiemu SDB.

22 listopada

 • Przewodniczył obradom Senatu KUL.
 • Wręczył akty nominacji profesorskich nauczycielom akademickim KUL.
 • Przewodniczył Zebraniu Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.
 • Spotkał się z Panią Profesor Grażyną Orlicz-Szczęsną.

23 listopada

 • Przewodniczył posiedzeniu Kolegium Rektorskiego oraz Komisji ds. wdrożenia Ustawy 2.0.
 • Spotkał się z Panem płk Dr. Zbigniewem Kędzierskim.
 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju KUL Panem Piotrem Tarachą.

26 listopada

 • Przewodniczył Komisji ds. wdrożenia Ustawy 2.0.

28 listopada

 • Dla TVP Lublin udzielił wywiadu na temat: „Podsumowanie roku 2018 na KUL”.
 • Spotkał się z Dziekanem Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie Księdzem Dariuszem Kowalczykiem SJ.

30 listopada

 • Na antenie pierwszego programu Polskiego Radia wypowiedział się na temat Jubileuszu 100-lecia KUL.
 • Wygłosił słowo na odbywającej się na KUL promocji publikacji Karola Wojtyły pt. „Katolicka etyka społeczna” zorganizowanej w ramach konferencji naukowej: „Etyka i społeczeństwo. O aktualności katolickiej nauki społecznej”.