31 października-6 listopada

 • Przebywał w podróży służbowej w Alanya Hamd Emin Paşa University w Turcji.

 

2 listopada

 

 • Spotkał się z Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Kultury i Przyjaźni w Alanyi Panią Anną Marią Bielecką.
 • Wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Polskiej Kultury i Przyjaźni w Alanyi nawiedził groby Polaków na cmentarzu w Alanyi.

 

4 listopada

 

 • Spotkał się z Rektorem Alanya HEP University Panem Profesorem Doktorem Mehmet Durdu Öner.
 • Podpisał umowę o współpracy z Alanya Hamd Emin Paşa University w Turcji.
 • Spotkał się ze studentami Alanya Hamd Emin Paşa University w Turcji.

 

7 listopada

 

 • Spotkał się z Prezydentem Miasta Lublin Panem Doktorem Krzysztofem Żukiem.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Księdzu Profesorowi J. M. De Smetowi.
 • Wziął udział w inauguracji działalności Laboratorium Innowacji KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie działalności Uniwersyteckiego Radia KUL.

 

9 listopada

 

 • W kaplicy Konwiktu Księży Studentów KUL przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej na zakończenie rekolekcji dla Księży Studentów.

 

12 listopada

 

 • W Galerii Saskiej, w towarzystwie Abpa Abla i Abpa Stanisława Budzika obejrzał wystawę fotografii Tadeusza Żaczka prezentowaną przez jej kuratora Profesora Leszka Mądzika.
 • Spotkał się z Burmistrzem Tomaszowa Lubelskiego Panem Wojciechem Żukowskim i Starostą Panem Mariuszem Węgrzynowskim.
 • Spotkał się z pracownikiem IPN Oddział w Lublinie Panem Maciejem Sobierajem.
 • W kościele akademickim KUL przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej w intencji zmarłych pracowników i studentów KUL.
 • Modlił się przy grobie założyciela KUL Księdza Idziego Radziszewskiego.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II i beatyfikacji Kard. S. Wyszyńskiego.

 

13 listopada

 

 • Spotkał się z Panią Profesor Agnieszką Bender.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz KUL z Dyrektorami Instytutów.
 • W Ambasadzie Peru w Warszawie spotkał się z Ambasadorem – Jego Ekscelencją Panem Alberto Salas Barahona.

 

14 listopada

 

 • Wraz z JE Abpem Mieczysławem Mokrzyckim dokonał odsłonięcia tablicy poświęconej organizacjom studenckim na KUL.
 • Wziął udział w uroczystości nadania Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu godności członka honorowego Polskiej Akademickiej Korporacji „Astrea Lublinensis”.
 • Wziął udział w uroczystym komerszu Akademickiej Korporacji „Astrea Lublinensis”.

 

15 listopada

 

 • Na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli wziął udział w wyborach Dziekana

 

18 listopada

 

 • Przewodniczył uroczystości nadania Medalu za Zasługi dla KUL Księdzu Profesorowi Stanisławowi Janeczkowi.

 

19 listopada

 

 • Wygłosił słowo na otwarcie organizowanych na KUL XXII Targów Wydawców Katolickich.
 • Spotkał się z Przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Panem Doktorem Andrzejem Januszewskim.
 • Wręczył dyplomy Stypendystom Towarzystwa Przyjaciół KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie funduszu Londyńskiego.

 

20 listopada

 

 • Spotkał się z Konsulem Honorowym Peru Panem Zbigniewem Michalakiem.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu studiów podyplomowych.
 • Przewodniczy obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu organizowanego w ramach XXII Targów Wydawców Katolickich.

 

21 listopada

 

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Spotkał się z pisarzem Panem Wiesławem Myśliwskim.
 • Wręczył Panu Wiesławowi Myśliwskiemu odznaczenie Garatae Memoriae Signum.

 

22 listopada

 

 • Wziął udział w spotkaniu Rektorów uczelni publicznych Lublina i Prezydenta Miasta Lublin.

 

22-30 listopada

 

 • Przebywał w Zagranicznej podróży służbowej w Peru.

 

25 listopada

 

 • Spotkał się z Dyrektorem Instytutu Chrześcijańskich Badań Społecznych Panem Armando Borda.
 • Spotkał się z dziennikarzem międzynarodowej agencji informacyjnej „Zenit” Panem José Antonio Varela.
 • Spotkał się z Zarządem Instytutu Chrześcijańskich Badań Społecznych (Instituto de Estudios Social Cristianos).
 • Spotkał się z Ambasador RP w Limie Panią Profesor Magdaleną Śniadecką-Kotarską.

 

26 listopada

 

 • Na Uniwersytecie San Martín de Porres spotkał się z Dziekanem Wydziału Komunikacji, Turystyki i Hotelarstwa Panem Doktorem Johanem Leuridanem oraz Dyrektor ds. Międzynarodowych Panią Amybel Sánchez de Walther.
 • Spotkał się z Dyrektorem Centrum Badań Instytutu Psychologii Uniwersytetu San Martín de Porres Panem José Manuelem Fernándezem Aratą.
 • Podpisał umowę o współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Uniwersytetem San Martín de Porres.

 

27 listopada

 

 • Spotkał się z Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Peru JE Biskupem Norberto Strotmannem.
 • W Nuncjaturze Apostolskiej Peru spotkał się z Nuncjuszem Apostolskim Arcybiskupem Nicolą Girasolim.