Literatura polsko-żydowska (konwersatorium) cz. I


„Kobieta i kobiecość w literaturze polsko-żydowskiej po roku 1945.
Perspektywa izraelska i polska”


Semestr zimowy 2016/2017
wtorki, godz. 15.00-16.30 (CN-205)

 

 

 

I METODOLOGIA BADAŃ

 

1. Kobieta żydowska i literatura (04.10.2016 r.)

2. Płeć i Zagłada (11.10.2016 r.)

 • R. Hilberg, Kobiety i mężczyźni, [w:] Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933-1945, przeł. J. Giebułtowski, Warszawa 2007.

3. Perspektywa feministyczna w badaniach nad Zagładą (18.10.2016 r.)

 • A. Ubertowska, Kobiece „strategie przetrwania” w piśmiennictwie o Holokauście [w:] Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, Kraków 2010, s. 317- 335.

4. Perspektywa feministyczna w badaniach nad Zagładą (25.10.2016 r.) 

 • J. Stöker-Sobelman, Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau, Warszawa 2012. [fragmenty]

5. Perspektywa izraelska w badaniach nad Zagładą (08.11.2016 r.)

 • K. Famulska-Ciesielska, Baruch Ata Adonaj Eloheinu melech haolam szesani kircono. Kobieta po Zagładzie (autorefleksja nad kobiecością w literaturze polskiej w Izraelu), [w:] Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, pod red. E. Prokop-Janiec, S. J. Żurka, Kraków 2011, s. 177-194.

 

II PERSPEKTYWA IZRAELSKA


6. Miriam Akavia (15.11.2016 r.)

 • M. Akavia, Jesień młodości, Oświęcim 2010. [fragmenty]

7. Miriam Akavia (22.11.2016 r.)

 • M. Rutkowska, Ból dwu ojczyzn. O życiu i twórczości Miriam Akavii, Toruń 2009. [fragmenty]

8. Ida Fink (29.11.2016 r.)

 • I. Fink, Odpływający ogród. Opowiadania zebrane, Warszawa 2002. [fragmenty]

9. Ida Fink (06.12.2016 r.)

 • A. Tatar, Przyzwyczajenie do Zagłady Żydów. Analiza i interpretacja utworu „Odpływający ogród” Idy Fink, „Teksty Drugie” 2013, nr 5, s. 250-258; A. Kuryłek, „Pamięć uspokajana, znaczy martwa” – Ida Fink, [w:] Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Warszawa 2006

10. Irit Amiel (13.12.2016 r.)

 • I. Amiel, Osmaleni, Izabelin 1998 [fragmenty]; taż, Podwójny krajobraz, Warszawa 2008 [fragmenty]; taż, Egzamin z Zagłady, Łódź 1998 [fragmenty].

 11. Irit Amiel (20.12.2016 r.)

 • J. Sokołowska, Świadek Irit Amiel, „Kresy” 2009, nr 4, s. 23-32; K. Sokołowska, Zdziwienie zamiast krzyku. O opowiadaniach Idy Fink, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, t. 4, s. 347-359.

 12. Ruth Baum (10.01.2017 r.)

 • R. Baum, Syn dziedzica i inne opowiadania, Łódź 1999.

 13. Ruth Baum (17.01.2017 r.)

 • A. Ubertowska, „Niewidzialne świadectwa”. Perspektywa feministyczna w badaniach nad literaturą Holokaustu, „Teksty Drugie” 2009, nr 4. [fragmenty]

14. Halina Birenbaum (24.01.2017 r.)

 • H. Birenbaum, Nawet gdy się śmieję, Rzeszów 1990.

15. Halina Birenbaum (31.01.2017 r.)

 • A. Kuryłek, „Tylko opowiedzieć swoją historię”. O Halinie Birenbaum, [w:] Pisarze polsko-żydowscy XX wieku. Przybliżenia, red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Warszawa 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 08:16 - Agnieszka Karczewska