Tom LX (Rok 2012) Literatura w dialogu. Przekłady, konteksty, związki

 

Od redakcji

 

 

W kręgu przekładów


J. Dąbkowska-Kujko, Nieznany siedemnastowieczny polski przekład De constantia Justusa Lipsjusza

P. Salwa, Ortensio Lando i francuska wersja jego paradoksów

A. Ceccherelli, O tym, jak Zamoyski stał się Bourdellem. Witkacy „przetłumaczony” przez Dacię Maraini

I. Piekarski, Od haskali do Zagłady. Czy proza hebrajskiego odrodzenia narodowego istnieje w polskim przekładzie? Komunikat o stanie wiedzy

A. Brajerska-Mazur, Nie do pojęcia, czyli o tłumaczeniu rozbitych frazeologizmów w Utopii Wisławy Szymborskiej

P. Makolus-Krasa, Kontekst kulturowy w przekładzie tekstu paraliterackiego. Uwagi o polskich tłumaczeniach esejów Kurta Vonneguta.

 

Tradycje, transpozycje, transgresje


L. Marinelli, Polski dantyzm między epiką a etyką

J. J. Lewis, Od Przytyku do Rymanowa. Ciało i współczesny świat w opowieściach Żydów polskich

W. Durkalewicz, Podstawą obcowania jest pamięć. O Władysława Panasa semiotycznej wizji kultury

P. Panas, O Świętym Smoku Gustawa Herlinga Grudzińskiego

D. Walczak, Każdy ma swoją Itakę. Bobkowski i Gombrowicz: dwa dzienniki, dwie wolności

M.  Kowalska, Daemon est Deus inversus. Adwersarz Boga w poezji Czesława Miłosza

M. Topolski, Bez tytułu. O transgresywnym charakterze współczesnej poezji polskiej

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2012, godz. 16:38 - Małgorzata Nowak-Barcińska