Od 1982 r. Katedra Teorii Literatury organizuje ogólnopolskie konferencje aksjologiczne.

Materiały z tych sesji, a także kilka książek autorskich opublikowanych zostało w ramach prowadzonej przez Katedrę pod red. Stefana Sawickiego serii wydawniczej Literatura w Kręgu Wartości.

1. Książki posesyjne:

 • O wartościowaniu w badaniach literackich. Studia pod red. S. Sawickiego, W. Panasa. Lublin 1986, RW KUL
 • Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. Studia pod red. S. Sawickiego, A. Tyszczyka. Lublin 1992, RW KUL
 • Interpretacje aksjologiczne. Pod red. W. Panasa, A. Tyszczyka. Lublin 1997, RW KUL
 • Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Pod red. E. Fiały, A. Tyszczyka, R. Zajączkowskiego.  Lublin 2003, RW KUL
 • Prawda w literaturze. Studia pod redakcją A. Tyszczyka, J. Borowskiego, I. Piekarskiego. Lublin 2009, TN KUL
 • Idol w kulturze. Studia pod redakcją E. Fiały, A. Fitasa, D. Skórczewskiego, Lublin 2017, Wydawnictwo KUL

 

2. Książki autorskie:

 • Andrzej Tyszczyk, Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingardena. Lublin 1993, RW KUL
 • Stefan Sawicki, Wartość - sacrum - Norwid. Studia i szkice aksjologicznoliterackie. Lublin 1994, RW KUL
 • Jadwiga Puzynina, Słowo - wartość - kultura. Lublin 1998, RW KUL
 • Stefan Sawicki, Wartość - sacrum - Norwid. Studia i szkice aksjologicznoliterackie 2. Lublin 2007, RW KUL
 • Stefan Sawicki, Wartość – sacrum – Norwid. Studia i szkice aksjologicznoliterackie 3. Lublin 2017, Wydawnictwo KUL

 

owartosciowaniu.jpg problematyka.jpg tyszczyk_2388.jpg
wartoscsacrum1.jpg interpretacje.jpg  puzynina.jpg
wartoscisens.jpg  sawicki2_400.jpg prawda_2440.jpg
sawicki3 idol2_1.[1]  
Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018, godz. 08:52 - Ireneusz Piekarski