Prawo zobowiązań - część ogólna

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa

W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009;

 

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2018;

 

R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Poznań 1999.

 

 

Literatura uzupełniająca

Kodeks cywilny. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I, pod red. G. Bieńka, Warszawa 2011;

 

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44911, pod red. J. Gutowskiego, Warszawa 2016;

 

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1-44910, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2018;

 

System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 5, pod red. E. Łętowskiej, Warszawa 2012;

 

System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna, t. 6, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2018;

 

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534), red. nauk. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018.

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2018, godz. 13:16 - Paweł Bucoń