Aktualności / Wydarzenia

Lubelski Nobel trafił na KUL

Lubelska Nagroda Naukowa dla dr hab. Małgorzaty GałązkiDr hab. Małgorzata Gałązka została laureatką Nagrody Naukowej Lubelszczyzny im. Profesora Edmunda Prosta. Wyróżnienie zostało przyznane za monografię „Prawnokarne granice nowatorskiej interwencji medycznej”. Nagrodę, nazywaną lubelskim Noblem, otrzymuje tylko jeden przedstawiciel lubelskiego środowiska naukowego.

Dr hab. Małgorzata Gałązka w swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką dotycząca styku prawa karnego i medycyny, m.in. początku życia ludzkiego, aborcji, transplantologii, klonowania człowieka czy granic badań biomedycznych. Nagrodzona praca koncentruje się natomiast nad oceną działań, które wykraczają poza granice dotychczasowych możliwości medycyny. - Jest to praca z zakresu prawa karnego, jej przedmiotem jest ocena nowatorstwa w medycynie, m.in. eksperymentów medycznych – wyjaśnia laureatka.

Nowatorskie interwencje medyczne z jednej strony są konieczne dla rozwoju tej dziedziny nauki oraz stwarzają szansę na uratowanie życia lub zdrowia, z drugiej mogą prowadzić do naruszenia dóbr prawnych pacjentów. Jak zauważa w recenzji książki emerytowana prof. KUL dr hab. Alicja Grześkowiak, emerytowana prof. KUL, dobrze byłoby także, by prawo karne wyprzedziło i zapobiegło zagrożeniom mogącym dotykać człowieka i dobra wspólnego ze strony niekontrolowanych nowatorskich interwencji medycznych, naruszających godność człowieka, ale równocześnie nie hamowało postępu medycyny służącej człowiekowi i jego dobru.

Nagroda Lubelskiego Towarzystwa Naukowego przyznawana jest od 2001 roku za prace badawcze, publikacje książkowe lub wynalazki. W gronie jej laureatów jest m.in. o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk, który otrzymał Nagrodę za rok 2016. W tym roku do nagrody nominowanych było 14 osób.