Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego obecnie realizuje projekt:

 

Optymalizacja systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i poużytkowych na terenie województwa lubelskiego poprzez działania edukacyjno-demonstracyjne i monitoring.

 


Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi. Zwrócona zostanie również uwaga na zagadnienia związane ze spalaniem odpadów.

 

W ramach projektu planowane są:

 

 

Dodatkowo zostanie stworzona grupa animatorów edukacji ekologicznej złożona ze studentów ochrony środowiska lubelskich uczelni, natomiast dzieci przedszkole oraz młodzież szkolna będą się mogli zaprezentować swoje umiejętności w licznych konkursach.

 

Więcej o warsztatach dla studentów w osobnym temacie!!!

źródło: Lubelskie segreguje odpady

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2010, godz. 18:00 - Weronika Goraj