21 listopada przeprowadziliśmy warsztaty o wodzie w  Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas 4-6. Podczas warsztatów zapoznali się z historią Lucjusza. Później przeszliśmy do części teoretycznej, która dotyczyła biomonitoringu, zanieczyszczeń wody, obiegu wody w przyrodzie. Następnie zbadaliśmy próbki wody z rzeki Iławki oraz z wodociągów. Oznaczenia które wykonywaliśmy to: odczyn wody, zawartość fosforanów, azotanów, azotynów, jonów amonowych, żelaza oraz twardość całkowitą i węglanową. Doświadczenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, wszyscy chcieli samodzielnie wykonać analizy próbek. Podsumowaniem zajęć było wspólne rozwiązanie krzyżówki.

Zajęcia przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze.

Zobaczcie sami naszą fotorelację!

Więcej [+]

Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2013, godz. 11:47 - Angelika Żurawska