25 listopada uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim mieli okazję uczestniczyli w warsztatach o wodzie. Przeprowadzone warsztaty miały na celu rozbudzenie motywacji uczniów do ochrony i właściwego gospodarowania zasobami wody w środowisku naturalnym. Zajęcia rozpoczęliśmy od opowiedzenia uczniom o Lucjuszu i jego misji. Następnie podczas „burzy mózgów” zastanawialiśmy się czym jest woda. Po czym na tablicy zapisaliśmy wzór chemiczny wody i zastanawialiśmy się w jaki sposób jest zbudowana pojedyńcza cząsteczka wody. W tym celu zabawiliśmy się w zabawę, która polegała na połączeniu się dzieci w trójki, które tworzyły pojedyńczą cząsteczkę a następnie dołączaniu kolejnych trójek „wiązaniami wodorowymi”. Następnie uczestnicy zostali zapoznani z pojęciem hydrologii, biomonitoringu, bioindykatora. Wspólnie zastanowiliśmy się jakie cechy powinien mieć dobry bioindykator oraz uczniowie wymienili przykłady takich gatunków. Później poruszyliśmy temat zanieczyszczeń wód, po czym przeszliśmy do części praktycznej czyli badania zwartości różnych związków chemicznych w wodzie pobranej z rzeki i wodociągów. Podzieleni na grupy uczestnicy oznaczali: twardość węglanową, twardość całkowitą, odczyn oraz zwartość: fosforanów, azotanów, azotynów, żelaza. Wszystkie wyniki zapisywaliśmy na kartkach pracy dzięki czemu mogliśmy na koniec porównać jakość wody w rzece i w wodociągach.

Na zakończenie wszyscy otrzymali do rozwiązania krzyżówkę, a dzieci, które rozwiązły najszybciej i prawidłowo otrzymały upominek.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Chrobrego byli bardzo aktywni podczas zajęć oraz wykazali ogromnie zainteresowanie tematem wody. Podczas tych warsztatów uświadomili sobie jak ważna jest woda w życiu człowieka i że trzeba ją chronić i dobrze nią gospodarować. A samodzielne badania wody z wykorzystaniem specjalnych odczynników będą na pewno pięknym wspomnieniem.

 

Więcej [+]

Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2013, godz. 13:20 - Angelika Żurawska