Warsztaty zaczęły się od pytania - Czym jest woda oraz w jakich postaciach występuje na Ziemi? Podany został wzór chemiczny wody, czyli z jakich pierwiastków się składa. Następnie wspólnie zastanawialiśmy się dlaczego woda jest niezbędna do życia. Uczniowie  odpowiedzieli też na pytanie jakie jest dzienne zapotrzebowanie na wodę m.in. człowieka. Wspólnie przedstawiliśmy obieg wody w przyrodzie. Dzieci zapoznały się z pojęciem  biomonitoring, bioindykator. Po tym nastąpiło zapoznanie się z klasami czystości wód.  Na końcu poruszonym aspektem była symbolika wody w Biblii.

Po części teoretycznej przeszliśmy do części praktycznej. Przed uczestnikami stanęło zadanie, a dokładniej analiza fizyko - chemiczna wody  pobranej z rzeki Tanew oraz wody wodociągowej pobranej w szkole. Na wstępie uczniowie określili parametry fizyczne: barwę, zapach, mętność badanych wód. Następnie za pomocą zestawu "małego chemika" uczniowie  oznaczali zawartość: azotanów, fosforanów, żelaza w badanych wodach, oraz twardość całkowitą i odczyn (pH). A wyniki zapisywały na specjalnie przygotowanych kartach pracy. Pod koniec warsztatów porównaliśmy i omówiliśmy otrzymane wyniki. Na końcu rozdałam dzieciom krzyżówki, których kasła omówiliśmy a najbardziej aktywni uczestniczy warsztatów otrzymali upominki.

Uczniowie podczas warsztatów z ogromnym zainteresowaniem, zaangażowaniem i zaciekawieniem brali czynny udział w przeprowadzanych zajęciach.
Część praktyczna warsztatów wzbudzała największą ciekawość wśród dzieci. Bardzo chętnie brali udział w badaniach, wyczekując jaki będzie ich wynik. 

Więcej [+]

Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2013, godz. 12:58 - Angelika Żurawska