Profosor Piotr Francuz zostanie w mojej pamięci jako człowiek nadzwyczajnej wprost elegancji, przejawiającej się w kulturze bycia i słowa oraz wyjątkowej uważności w precyzowaniu problemów badawczych. Ale była to nade wszystko uważność skierowana na drugiego człowieka bez względu na to kim był i ile wiedział jego rozmówca. Był wielkim przyjacielem poznańskiej kognitywistyki. Będzie nam Ciebie bardzo brakować Profesorze!

Autor: Emilia Zabielska-Mendyk
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020, godz. 13:43 - Emilia Zabielska-Mendyk