DIARIUSZ WYDARZEŃ NA WYDZIALE
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

luty 20078 lutego 2007 r. - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński wygłosił referat nt. Problem recepcji prawa rzymskiego w Polsce podczas XIII Naukowo-Praktycznej Konferencji Regionalnej „Problemy tworzenia państwowości i ochrony praw człowieka na Ukrainie", zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. W konferencji, odbywającej się w dniach 8-9 lutego, wzięli udział dr Marzena Dyjakowska, dr Leszek Ćwikła i dr Kazimierz Ostaszewski.

9 lutego 2007 r. - Dziekan Wydziału ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński oraz Dyrektor Szkoły Prawa Ukraińskiego dr Leszek Ćwikła odbyli we Lwowie spotkanie z dr. Andrijem Bojko, Dziekanem Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, którego celem było omówienie szczegółów współpracy pomiędzy WPPKiA KUL i Wydziałem Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka we Lwowie.

11 lutego 2007 r. - ks. prof. dr hab. Henryk Misztal wygłosił referat nt. Jan Paweł II - promotor świętości w Katolickim Klubie Dyskusyjnym im. Jana Pawła II w Nowym Jorku (USA).

23-25 lutego 2007 r. - prof. dr hab. Alicja Grześkowiak wzięła udział w międzynarodowym kongresie naukowym „La coscienza cristiana a sostegno del diritto alla vita", zorganizowanym przez Papieską Akademię Życia w Watykanie. Podczas kongresu 24 lutego prof. A. Grześkowiak wygłosiła referat nt. Obiezione di coscienza per categorie professionali particolari (farmacisti, giudici, amministrativi, consulenti, etc.), oraz wzięła udział w XIII Zgromadzeniu Ogólnym Papieskiej Akademii Życia w Watykanie.

27 lutego - 1 marca 2007 r. - Koło Naukowe Kanonistów zorganizowało „I Dni Kanonistów". Referaty wygłosili m.in. bp dr Artur Miziński nt. Adwokat kościelny w świetle Instrukcji Dignitas connubii, ks. prof. dr hab. Józef Krukowski nt. Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie.

28 lutego 2007 r. - ks. prof. dr hab. Henryk Misztal wygłosił referat nt. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Lublina dn. 9 czerwca 1987 r. w ramach programu „Dzisiaj nie podobna oddzielić od jutra. Naród żyje wciąż swoją historią" zorganizowanego w Zespole Szkół Budowlanych w Lublinie.

28 lutego - 1 marca 2007 r. - Katedra Prawa Unii Europejskiej we współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie zorganizowała międzynarodową konferencję naukową „Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy".

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 14:16 - Marta Ordon