8 lutego

 • Kibicował rozgrywkom finałowym i udekorował zwycięzców Turnieju piłki halowej o puchar Rektora KUL

9 lutego

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu kameralnego - pamięci JE Arcybiskupa Józefa Życińskiego- w trzecią rocznicę śmierci, zorganizowanego na KUL-u, w ramach cyklu: Opus Magnum – KULowskie wieczory z muzyką

10 lutego

 • W Archikatedrze Lubelskiej wziął udział we Mszy Świętej sprawowanej w intencji Śp. Arcybiskupa Józefa Życińskiego

11 lutego

 • Spotkał się z Panem Profesorem Antonim Magdoniem Dyrektorem Regionu Bankowości Detalicznej, Bank Pekao S.A.

13-16 lutego

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej na Ukrainie

14 lutego

 • Spotkał się z Jego Magnificencją Profesorem Stepanem Melnyczukiem oraz z pracownikami Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza i podpisał umowę o współpracy.
 • Spotkał się z Jej Magnificencją Panią Profesor Nadią Skotną oraz pracownikami Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu w sprawie współpracy w ramach tworzonej Wschodnioeuropejskiej Międzynarodowej Sieci Uniwersytetów

17 lutego

 • Przewodniczył spotkaniu z zespołem Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych

18 lutego

 • Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wziął udział w kolokwium habilitacyjnym Dr Ewy Gajdy

22 lutego

 • W Warszawie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej wziął udział w koncercie z okazji 3. rocznicy śmierci Arcybiskupa Józefa Życińskiego

23 lutego

 • Wziął udział w spotkaniu w ramach Katolickich Wszechnic Ludowych zorganizowanym w Deszkowicach Pierwszych

24 lutego

 • Wręczył dyplomy nominacji na stanowisko profesora zwyczajnego

25 lutego

 • Spotkał się z Panią Profesor Zofią Stępniewską oraz zespołem naukowców z Katedry Biochemii i Chemii Środowiska KUL w ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM”
 • W Lubelskim Ratuszu spotkał się z Prezydentem Miasta Lublin Panem Krzysztofem Żukiem w celu podpisania porozumienia o współpracy KUL z Urzędem Miasta Lublin, w ramach programu promocyjnego „Study in Lublin”

27 lutego

 • Spotkał się z przedstawicielami Teatru ITP w ramach projektu „ŚNIADANIE z REKTOREM”
 • Podpisał porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzkiej Policji w Lublinie

28 lutego

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Londynie