1 lutego

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu Działu Teleinformatycznego KUL.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

2 lutego

 • Spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Ministrem Aleksandrem Bobko.

3 lutego

 • W ramach Projektu Śniadanie z Rektorem spotkał się z Assefem Saloom’em studentem KUL, doktorantem pierwszego roku filozofii w języku angielskim.
 • Gościł Pana Profesora Doktora hab. Sylwestra Czopka p.o. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu realizacji projektów: „Infrastruktura i usługi społeczeństwa informacyjnego w KUL” oraz „Sieć bezprzewodowa i elektroniczna obsługa spraw w KUL”.

4 lutego

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie inwestycji KUL planowanych na lata 2016-2020.
 • Spotkał się z Panią Elżbieta Mroczkowską Dyrektor Pionu Sprzedaży Poczty Polskiej, Oddział Regionalny w Lublinie.

5 lutego

 • Spotkał się z Panem Profesorem Doktorem hab. Wojciechem Fałkowskim Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

7-10 Lutego

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej na Ukrainie.

8 lutego

 • We Lwowie potkał się z zespołem redakcyjnym Kuriera Galicyjskiego.

9 lutego

 • W biurze Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie spotkał się z Panią Prezes Wiktorią Laskowską-Szczur oraz z siostrą Wiktorią Arabską.
 • Spotkał się z Ojcem Konstantym Morozowem Gwardianem klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów i Proboszczem rzymsko-katolickiej parafii Matki Bożej Anielskiej w Winnicy.

11 lutego

 • W ramach Projektu Śniadanie z Rektorem spotkał si z przedstawicielami Koła Naukowego Informatyków
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu dzierżawy sprzętu teleinformatycznego.
 • W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim spotkał się z Wojewodą Lubelskim Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem.

14 lutego

 • W kościele akademickim KUL wziął udział we Mszy Świętej sprawowanej w związku z zakończeniem procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym Sługi Bożego Księdza Profesora Wincentego Granata, Rektora KUL w latach 1965-1970.
 • Wraz z Biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem, w Collegium Norwidianum dokonał otwarcia wystawy poświęconej Słudze Bożemu Księdzu Profesorowi Wincentemu Granatowi zatytułowanej „Veritatem facientes in caritate”. Ksiądz Wincenty Granat (1900-1979).
 • Gościł Metropolitę Lubelskiego, Wielkiego Kanclerza KUL JE Arcybiskupa Stanisława Budzika i Biskupa Sandomierskiego JE Krzysztofa Nitkiewicza.
 • Był gościem spotkania Absolwentów KUL Okręgu Lubelskiego.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu: Opus Magnum – pamięci Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

15 lutego

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

16 lutego

 • Spotkał się z Panią Jolantą Męderowicz.

17 lutego

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu studiów podyplomowych na KUL.
 • Spotkał się z Panem architektem Andrzejem Chołdzyńskim.

18 lutego

 • Przewodniczył spotkaniu Rady ds. Komercjalizacji Wiedzy w Stalowej Woli.

19 lutego

 • Przewodniczył Mszy Świętej w intencji Śp. Ojca Profesora Doktora hab. Leona Dyczewskiego emerytowanego Profesora Wydziału Nauk Społecznych KUL.

20 lutego

 • Przewodniczył Mszy Świętej sprawowanej w kościele akademickim KUL.

21 lutego

 • W kościele akademickim KUL wygłosił homilię i przewodniczył Mszy Świętej transmitowanej przez TV Polonia.

22 lutego

 • Złożył kwiaty i przewodniczył modlitwie przy grobie Księdza Idziego Radziszewskiego Założyciela KUL z okazji 94.rocznicy śmierci.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Doktorem hab. Leszkiem Mądzikiem Dyrektorem Sceny Plastycznej KUL.

23 lutego

 • Spotkał się z Dyrektorem Centrum Kongresowego w Tomaszowie Lubelskim Panem Jerzym Zarębskim.
 • Spotkał się Dyrektorem Radia eR Księdzem Mieczysławem Puzewiczem.

24 lutego

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu „Encyklopedii 100.lecia KUL”.

25 lutego

 • Przewodniczył obradom Senatu KUL.

26 lutego

 • Spotkał się z Proboszczem Parafii Greckokatolickiej w Lublinie Księdzem mitratem Doktorem Stefanem Batruchem.
 • Spotkał się z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na zakończenie wizytacji na kierunku administracja prowadzonym na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie Dnia Otwartego studiów II stopnia na KUL.

27 lutego

 • Wziął udział we Mszy Świętej sprawowanej w kościele akademickim KUL za Śp. Profesora Doktora hab. Ryszarda Bendera emerytowanego Profesora Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

28 lutego

 • Wygłosił słowo na zakończenie Gorzkich Żali część III w nowoczesnej aranżacji.

29 lutego

 • Spotkał się z Prezesem Fundacji Rozwoju KUL Panem Piotrem Tarachą oraz Wiceprezes Panią Renatą Horbaczewską.
 • Spotkał się z Panem Wojciechem Żukowskim Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski oraz z Panem Janem Kowalczykiem Starostą Miasta Tomaszów Lubelski.
 • Spotkał się z Panią Agnieszką Zadurą Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
 • W Bibliotece Uniwersyteckiej KUL odsłonił płaskorzeźbę przedstawiającą Ojca Dyrektora Romualda Gustawa oraz otworzył wystawę pt. „Całe życie wśród książek”.