1 lutego

 • Podpisał List intencyjny z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

2 lutego

 • Przewodniczył spotkaniu z P.T. Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie strategii Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
 • Spotkał się z Wojewodą Lubelskim Panem Profesorem Przemysławem Czarnkiem, Prezesem Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Panem Jackiem Janiszkiem, Wiceprzewodniczącym Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Panem Krzysztofem Homendą, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Panem Markiem Grzelaczykiem.

5 lutego

 • Przewodniczył Mszy Świętej w kościele akademickim KUL.

7 lutego

 • Wziął udział w spotkaniu Środowiskowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina.
 • Spotkał się z Burmistrzem Miasta Tomaszów Lubelski Panem Wojciechem Żukowskim.

8 lutego

 • Przewodniczył uroczystości wręczenia listu gratulacyjnego Panu Profesorowi Stefanowi Sawickiemu z okazji 90. rocznicy urodzin.
 • Gościł Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdę.

10 lutego

 • Spotkał się z O. Leszkiem Niewdaną Prorektorem Fu Jen Catholic University w Tajwanie.

12 lutego

 • Przewodniczył Mszy Świętej w kościele akademickim KUL.

13 lutego

 • Spotkał się z Panem Piotrem Kieracińskim Redaktorem Naczelnym miesięcznika „Forum Akademickie”.

14 lutego

 • Podpisał List intencyjny w sprawie utworzenia Związku Uczelni Lubelskich.
 • Spotkał się z Panem Arturem Janczarkiem Dyrektorem Poczty Polskiej Oddział w Lublinie oraz Panią Elżbietą Mroczkowską Dyrektor Pionu Sprzedaży Biura Klienta Biznesowego Poczty Polskiej Oddział w Lublinie.

15 lutego

 • Spotkał się z Panią doktor Aliną Małmyszko-Czapkowicz z Poradni Zdrowia KUL.
 • Przewodniczył posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji Potulickiej.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu strategii inwestycji KUL.

16 lutego

 • Złożył wizytę Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panu Jarosławowi Gowinowi.

17 lutego

 • Spotkał się z Bp. Mieczysławem Cisło Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej.
 • Spotkał się z Panem Arturem Sienkiewiczem Współwłaścicielem VIP Agencji Reklamy.
 • Wziął udział w pokazie filmu poświęconego Osobie i dziełu Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego pt. „Prorok nie umiera”.

19 lutego

 • Przewodniczył Mszy Świętej w kościele akademickim KUL.

20 lutego

 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju KUL Panem Piotrem Tarachą.
 • W Ministerstwie Rozwoju w Warszawie spotkał się z Podsekretarzem Stanu Panem Ministrem Adamem Hamryszczakiem.

21 lutego

 • Spotkał się z Panem Profesorem Mironem Czerniecem Prorektorem ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie stron internetowych KUL.
 • Spotkał się z Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Panią Profesor Małgorzatą Nowak-Barcińską.
 • Spotkał się z Przewodniczącym Rady Miasta Lublin Panem Piotrem Kowalczykiem.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich KUL.

22 lutego

 • Spotkał się z Panem Wojciechem Dziobą Prezesem Zarządu TBV.
 • Przewodniczył uroczystości ogólnouniwersyteckich Promocji Doktorskich.
 • Złożył kwiaty i przewodniczył modlitwie przy grobie Księdza Idziego Radziszewskiego Założyciela KUL z okazji 95. rocznicy śmierci.
 • Spotkał się z Panem Profesorem Krzysztofem Kalickim Prezesem Deutsche Bank Polska.
 • W Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze poprowadził rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego.

23 lutego

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył Mszy Świętej w kościele akademickim KUL.
 • Spotkał się z Księdzem Leszkiem Gęsiakiem byłym Kierownikiem Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.

24 lutego

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z przedstawicielami grup Duszpasterstwa Akademickiego KUL.
 • W kościele akademickim KUL przewodniczył Mszy Świętej.
 • W Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wziął udział w otwarciu wystawy pt. „Teatr Obrazu” oraz w spektaklu pt. „Gorset” autorstwa Profesora Leszka Mądzika Dyrektora Sceny Plastycznej KUL.

25 lutego

 • Przewodniczył Mszy Świętej w kaplicy Żeńskiego Domu Studenckiego w Kampusie Poczekajka.

26 lutego

 • W kościele akademickim KUL wygłosił homilię i przewodniczył Mszy Świętej transmitowanej przez TV Polonia, sprawowanej w intencji społeczności akademickiej KUL, Absolwentów, Przyjaciół i Darczyńców Uniwersytetu.

27 lutego

 • Spotkał się z aktorem, reżyserem i producentem filmowym Panem Krzysztofem Czeczotem.
 • W kościele pw. św. Klemensa i św. Małgorzaty w Klementowicach przewodniczył liturgii Mszy Świętej pogrzebowej.
 • Spotkał się z Panem Marcinem Duszkiem Posłem na Sejm RP.

28 lutego

 • W Warszawie spotkał się z Panem Stanisławem Karczewskim Marszałkiem Senatu RP.