1-7 lutego

 • Odbył podróż służbową do Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

1 lutego

 • Spotkał się z Prezesem Fundacji Kościuszkowskiej, Panem Markiem Skulimowskim i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji Panem Alexem Storożyńskim.
 • Udzielił wywiadu Pani red. Aleksandrze Słabisz z “Nowego Dziennika”.
 • Spotkał się z Księdzem Dr. Dariuszem Blicharzem, administratorem Parafii Św. Macieja w

2 lutego

 • Odwiedził Centrum ”92nd Street Y”.
 • Spotkał się z Panem Christianem Gaulem (Capital Campaign Coordinator).
 • Odbył spotkanie z Panią Dr Anną Frajlich-Zając, poetką, emerytowaną wykładowczynią literatury polskiej na Columbia University i jej Małżonkiem Panem Władysławem Zającem.

4 lutego

 • Spotkał się z Jego Ekscelencją Dr. Witoldem Mroziewskim, biskupem pomocniczym diecezji Brooklyn.
 • Przewodniczył Mszy Świętej i wygłosił homilię w Kościele św. Krzyża w Maspeth, Queens.
 • Spotkał się z Panią Dr Iwoną Drąg-Korgą Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
 • Zwiedził siedzibę Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

5 lutego

 • Spotkał się z Panem Dr. Czesławem Karkowskim, literaturoznawcą, tłumaczem, wykładowcą języka polskiego na Hunter College/Manhattan.
 • Na Columbia University spotkał się z wykładowcą języka i literatury polskiej Panem Profesorem Christopherem Caesem.

6 lutego

 • Na Fordham University spotkał się z: Provostem Uniwersytetu Panem Dr. Stephanem Freedmanem, Panią Dr Ellen Fahey-Smith Prorektor ds. Kontaktów Zagranicznych oraz Wykładowcą historii Panią Dr Magdaleną Teter.

7 lutego

 • W Polskim Instytucie Kultury w Nowym Jorku spotkał się z Panią Anną Domańską, Dyrektor Wykonawczą placówki oraz Panią Magdaleną Mazurek odpowiedzialną za dyplomację publiczną w Instytucie.
 • W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku spotkał się z Panem Maciejem Golubiewskim Konsulem Generalnym RP w Nowym Jorku oraz Panią Alicją Tunk Wicekonsul i Zastępcą Kierownika Placówki.
 • Spotkał się z Panią Dr Bożeną Leven Dyrektor Wykonawczą PIASA - Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce.

9 lutego

 • Spotkał się Z Wojewodą Lubelskim Panem Prof. Przemysławem Czarnkiem.
 • W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wziął udział w Koncercie Siedem bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego z okazji zakończenia obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia lokacji Miasta Lublin, 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Miasto swojemu Uniwersytetowi oraz inauguracji lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność.

12 lutego

 • Spotkał się z Panią Dr Teresą Księską-Falger.
 • Spotkał się z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Panem Ministrem Krzysztofem Szczerskim.
 • Spotkał się z Prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju KUL Panem Piotrem Tarachą.

13-16 lutego

 • Odbył podróż służbową do Wiednia w Austrii.

14 lutego

 • W Instytucie Polskim w Wiedniu zwiedził wystawę Prof. Leszka Mądzika pt. Faktura czasu.
 • Spotkał się z Dyrektorem Instytutu Polskiego w Wiedniu Panem Rafałem Sobczakiem.

15 lutego

 • Udzielił wywiadu dla radia katolickiego Stephansdom.
 • W Instytucie Polskim w Wiedniu wygłosił wykład pt. Równolatek II Rzeczypospolitej. O historii i misji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Spotkał się z Konsulem Generalnym RP w Wiedniu Panem Dr. Aleksandrem Korybut-Woronieckim.

16 lutego

 • Spotkał się z Panią Jolantą Różą Kozłowską Ambasador RP w Wiedniu.

19 lutego

 • W Warszawie spotkał się z Panem Ministrem Markiem Suskim Szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

20 lutego

 • W siedzibie Senatu RP spotkał się z Marszałkiem Senatu RP Panem Stanisławem Karczewskim.
 • W Warszawie spotkał się z Panią Minister Beatą Kempą.
 • W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie spotkał się z Panem Ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem.
 • W Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie obejrzał studencki spektakl (próbę generalną) Eugeniusza Oniegina Piotra Czajkowskiego.

21 lutego

 • Przewodniczył spotkaniu Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii 100-lecia KUL.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Wziął udział w spotkaniu dotyczącemu start-upów.
 • Przewodniczył Radzie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

22 lutego

 • Przewodniczył modlitwie i złożył kwiaty na grobie Ks. Idziego Radziszewskiego Założyciela i pierwszego Rektora KUL.
 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył uroczystości Ogólnouniwersyteckich Promocji Doktorskich.
 • W Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze wygłosił refleksję podczas Apelu Jasnogórskiego.

23 lutego

 • Na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie przewodniczył modlitwie i złożył kwiaty na grobach Fundatorów-Członków Komitetu Organizacyjnego KUL: Karola Jaroszyńskiego i Franciszka Skąpskiego.

25 lutego

 • Zabrał głos na rozpoczęcie Koncertu Opus Magnum KULowskie Wieczory z muzyką.

26 lutego

 • Na KUL spotkał się z aktorami, wykonawcami Koncertu pt. „Ja Jestem” Biblia Audio Superprodukcja.
 • W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wziął udział w Biblijnym Koncercie z okazji jubileuszu 100-lecia KUL pt. „Ja Jestem”.

27 lutego

 • Zabrał głos na otwarcie Konferencji pt. Z Petersburga do Lublina. Początki Biblioteki Uniwersyteckiej.
 • Wygłosił referat pt. Idzi Radziszewski i początki Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
 • Otworzył wystawę towarzyszącą Konferencji pt. Z Petersburga do Lublina. Początki Biblioteki Uniwersyteckiej.
 • Odsłonił tablicę pamiątkową poświęconą Emilii Szelidze-Szeligowskiej i nadał jej imię Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

28 lutego

 • Spotkał się z Zarządem Uniwersyteckiego Samorządu Studentów.
 • Przewodniczył spotkaniu nt. berła rektorskiego KUL.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu promocji Uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych.