2 lutego

 • W Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze spotkał się z Absolwentami i Przyjaciółmi KUL.

3 lutego

 • Otworzył wystawę pt. „W hołdzie Niepodległej. Zbiory Muzeum KUL” w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

4 lutego

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu Kroniki Jubileuszowej KUL.
 • Spotkał się z Panem Płk Dr Zbigniewem Kędzierskim.

5 lutego

 • Spotkał się z pracownikami Działu Komunikacji.

6 lutego

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu Zespołu Pieśni i Tańca KUL.
 • Spotkał się z Proboszczem parafii pw. bł. Karoliny Kózki w Rzeszowie i Krajowym Kapelanem Strażaków Ks. Dr Janem Krynickim oraz z Doradcą Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A Panem Prof. Antonim Magdoniem.

7 lutego

 • W Ministerstwie Zdrowia w Warszawie spotkał się z Ministrem Zdrowia Panem Prof. Dr. hab. Łukaszem Szumowskim.

8 lutego

 • Spotkał się z Panem Dr. Markiem Mazurem.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu relokacji Kampusu na Majdanku.
 • Spotkał się z Panem Januszem Wojciechowskim.

9 lutego

 • Spotkał się z przedstawicielami Podlaskiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL.
 • Spotkał się z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu Ks. Dr. Konradem Dyrdą.

12 lutego

 • Spotkał się z Dyrektorem Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego w Lublinie Panem Janem Karwańskim.

15 lutego

 • Spotkał się z Panem Adamem Cichockim.
 • Spotkał się z Prezes Zarządu Spółki Zamek Książ Panią Anną Żabską.
 • W Wałbrzyskiej Galerii Sztuki otworzył wystawę pt. „Kierunek sztuka. Zbiory Muzeum KUL na Zamku Książ”.

16 lutego

 • Spotkał się z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy Ks. Dr. Tadeuszem Chlipałą.
 • Podczas spotkania z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy przeprowadził rozmowę nt. misji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 • Spotkał się z Biskupem Świdnickim JE Ignacym Decem.

18 lutego

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie wewnętrznego systemu oznakowania budynków KUL.
 • Spotkał się z Dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym Panią Agnieszką Zadurą oraz z Dyrektorem Sceny Plastycznej KUL Panem Prof. Leszkiem Mądzikiem.

19 lutego

 • Spotkał się z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Fundacji Rozwoju KUL Panem Dr. Piotrem Bolibokiem.
 • Przewodniczył posiedzeniu Rady Programowej Pracowni Badań nad Dziejami KUL.

20 lutego

 • Spotkał się z Zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na rozpoczęcie wizytacji na kierunku socjologia.
 • Spotkał się z kierownikiem lubelskiej edycji Gościa Niedzielnego Ks. Dr. Rafałem Pastwą.
 • Spotkał się z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Jarosławem Stawiarskim.
 • Spotkał się z Panem Tomaszem Małeckim.

21 lutego

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył uroczystości ogólnouniwersyteckich Promocji doktorskich.
 • Poprowadził rozważanie w czasie Apelu Jasnogórskiego.

22 lutego

 • W związku z 97. rocznicą śmierci złożył kwiaty na grobie założyciela i pierwszego Rektora KUL Ks. Idziego Radziszewskiego.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie systemu wewnętrznego oznakowania budynków KUL.

24 Lutego

 • W kościele akademickim KUL wygłosił homilię i przewodniczył Mszy Świętej transmitowanej przez TV Polonia, sprawowanej w intencji społeczności akademickiej KUL, Absolwentów, Przyjaciół i Darczyńców Uniwersytetu.
 • Wygłosił słowo na otwarcie koncertu OPUS MAGNUM-KULowskie wieczory z muzyką, który odbył się z okazji 97. rocznicy śmierci założyciela i pierwszego Rektora KUL.

25 lutego

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

26 lutego

 • Spotkał się z Panem Prof. Jarosławem Rabińskim.
 • Spotkał się z Ks. Prałatem Krzysztofem Pastuszakiem, wieloletnim duszpasterzem Polonii w Belgii.
 • Spotkał się z Ks. Prof. Grzegorzem Bujakiem.
 • Spotkał się z Panią Prof. Agatą Mirek.
 • Przewodniczył Zebraniu Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL.
 • Spotkał się z Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL Panią Renatą Horbaczewską.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu przygotowania tablic upamiętniających oraz systemu wewnętrznego oznakowania budynków KUL.

27 lutego

 • Zabrał głos na rozpoczęcie odbywającego się na KUL Forum Spółdzielczego 2019. Bezpieczeństwo Spółdzielni.
 • Spotkał się z Ks. Prof. Tadeuszem Zadykowiczem.
 • Otworzył wydarzenie promujące Uniwersyteckie Centrum Medialne „Media-day”.
 • Podpisał umowę o współpracy KUL z Polonijnym Seminarium w Orchard Lake w USA.
 • W Trybunale Koronnym wziął udział w uroczystości podpisania Listu intencyjnego dotyczącego II Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Jerozolima – Lublin – miasta dialogu” 2020.

28 lutego

 • Przewodniczył obradom Senatu.