LXII Tydzień Filozoficzny


BÓG-ŚWIAT-UMYSŁ

 

Jesienią 2020 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się 62 Tydzień Filozoficzny. Impreza ta – jedna z największych i najstarszych w Polsce – przyciąga corocznie licznych uczestników: zarówno uczonych, jak i osoby zainteresowane filozoficznymi problemami.

 

Wiecznie aktualne pytania filozofii

 

Tydzień Filozoficzny jest wydarzeniem, które nie tylko pozwala zapoznać się z wynikami badań czołowych przedstawicieli wielu polskich ośrodków akademickich, ale również daje okazję do zaprezentowania osiągnięć środowiska lubelskiego. Taka idea przyświecała mu u jego początków, które sięgają roku 1958. Tym razem asumpt do dyskusji ma dać temat: BÓG – ŚWIAT - UMYSŁ. Temat nie jest filozoficznie neutralny: zaproponowana kolejność stanowi wyraźne nawiązanie do myśli klasycznej, w której świat zewnętrzny jest niezależny od obserwatora, niejako narzucając mu się i wymuszając określoną postawę praktyczną. Przywiązanie do takiego rozumienia filozofii i jej celów charakterystyczne jest dla tradycji filozofii klasycznej rozwijanej przez część środowiska Wydziału Filozofii KUL. Biorąc jednak pod uwagę, iż filozofia nowożytna dowolnie odwracała ową kolejność – Kartezjusz czy Kant i ich liczni następcy wychodzili od myśli, a ściślej: poznania– sam temat daje płaszczyznę do rozważań na temat przedmiotu, celów i metod filozofii w różnej formule. Temat ten wydaje się też w jakiś sposób nawiązywać do starego i twórczego napięcia pomiędzy teologią, filozofią i naukami szczegółowymi, co zaprezentowane podczas naszej konferencji referaty pewnie doskonale pokażą, podając - być może - nową formułę rozwiązań dla dawnych kontrowersji.

 

Mając na uwadze zwiększenie komfortu prelegentów, a także stymulowanie merytorycznej dyskusji naukowej, przewidywana formuła wystąpień jest następująca: każdy dzień obejmuje określony panel tematyczny podzielony na sesję przedpołudniową i popołudniową, każda zaś sesja składa się z dwóch następujących po sobie prelekcji ( ca 40 min.), zwieńczonych 30 minutową dyskusją z możliwością zadawania pytań w kierunku obu prelegentów.

Mamy nadzieję, że tematyka wystąpień spotka się z szerokim zainteresowaniem z Państwa strony, a przyjęta formuła paneli okaże się efektywną formą dyskusji akademickiej.

 

Trzeciego dnia Tygodnia Filozoficznego zostaną zaprezentowane wyniki badań i prac wokół projektu pt. LUBELSKA SZKOŁA FILOZOFICZNA. POMNIKI POLSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNEJ, TEOLOGICZNEJ I SPOŁECZNEJ XX I XXI WIEKU. Ostatniego, czwartego dnia odbędzie się sesja studencko-doktorancka, w trakcie której będą mogli zaprezentować swoje badania młodzi adepci filozofii: doktoranci i studenci.

 

W trakcie Tygodnia będzie miał również miejsce finał Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego. W końcowych zmaganiach wezmą udział uczniowie szkół średnich z całego kraju. Uczestnicy będą mogli również wysłuchać specjalnych wykładów, przygotowanych przez pracowników Wydziału Filozofii oraz specjalistów z innych ośrodków akademickich Proponowanym przez organizatorów tematem wykładów ma być filozofia albo teoria gier.

 

Dopełnieniem Tygodnia Filozoficznego ma stanowić występ studenckiego kabaretu filozoficznego „Eutrapelia”.

 

Święto Koła Filozoficznego Studentów KUL

 

Tydzień Filozoficzny – niezmiennie organizowany przez Koło Filozoficzne Studentów KUL, które w tym roku wchodzi w swoją drugą setkę istnienia świadczy swą historią o tym, jak ważna jest rola tej organizacji, zarówno dla uniwersytetu, jak i dla polskiej kultury filozoficznej w ogóle. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Tygodnia Filozoficznego dowiedzie po raz kolejny, że wciąż takie wydarzenie jest potrzebne: nie tylko integruje ono środowisko filozofów, ale również kształci jej adeptów, a nade wszystko niejednokrotnie stanowi pierwszy kontakt z tą niełatwą nauką dla tych, którzy nie mieli z nią wcześniej do czynienia.

 

Organizatorzy

Marek Kaszyca

Prezes KFS KUL

 

Anna Zych

Sekretarz Tygodnia Filozoficznego na KUL


Zarząd i Członkowie KFS KUL

 

dr hab. Andrzej Stefańczyk

Kurator KFS KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2020, godz. 15:30 - Marek Kaszyca