W 2006 roku Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej zainicjowała cykl konkursów na pracę pisemną dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Mottem przewodnim są słowa Jana Pawła II kierowane do młodzieży. Dotychczas odbyły się dwie edycje konkursu.
I edycja konkursu nosiła tytuł „Moją młodość buduję potęgą dobra”. Wzięło w nije udział 230 uczestników z terenu całej Polski. Wybrane prace zostały opublikowane w książce pod. red. K. Chałas "Młodzież jakiej nie znacie. Seria A. Moją modość buduję potęgą dobra."

W kończącym się obecnie roku akademickim 2006/2007 odbyła się II edycja konkursu zatytułowana „W moim młodzieńczym życiu mam swoje Westerplatte i bardzo go bronię”. Temat nawiązywał do słów Jana Pawła II, które wypowiedział do młodzieży podczas homilii Liturgii Słowa na Westerplatte 12 czerwca 1987 roku. „Każdy z was młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu swoje Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować”. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić” tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i dla innych” W konkursie udział wzięło 370 uczniów z całej Polski. Pokłosiem konkursu jest kolejna już książka pod red. K. Chałas. "Młodzież jakiej nie znacie. Seria B. W młodzieńczym życiu mam swoje Westerplatte i bardzo go bronię", będąca zbiorem wybranych prac uczestnikó konkursu.
Dnia 12 czerwca 2007 roku - w dwudziestą rocznicę wypowiedzianych przez Jana Pawła II słów będących mottem przewodnim konkursu - odbyła się w murach KUL uroczystość rozdania nagród i dyplomów uczestnikom konkursu. W uroczystości wzięło udział ok. 600 osób - uczestników konkursu wraz z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami a także zaproszeni goście - prof. dr hab. Wiesław Chrzanowski, Magdalena Bajer, dr Maria Józefacka - którzy przekazali młodym ludziom świadectwo swego życia w aspekcie urzeczywistniania ważnych w życiu wartości. Przesłanie do młodzieży "Miejcie swoje Westerplatte i trwajcie przy nim wygłosił Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup prof. dr hab. Józef Życiński.

 Młodzież jakiej nie znacieMłodzież jakiej nie znacie

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, godz. 20:55 - Justyna Tarkowska