Moje zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim filozofię buddyjską (abhidharmę, sautrāntika-vijñānavādę i zen/chan/seon/thiên), szkoły filozofii indyjskiej: nyāyę, sāňkhyę i yogę, oraz chińskiej: konfucjanizm i neokonfucjanizm. Badam także mało znane nurty innych filozofii orientalnych (filozofii koreańskiej, wietnamskiej, malajo-indonezyjskiej, tybetańskiej itp.) oraz afrykańską etnofilozofię.

 

Działy filozofii, jakie mnie szczególnie interesują, to:

 • filozofia Boga i religii (argumentacja za i przeciw możliwości dowodzenia istnienia Boga; walor objawienia; problem wszechwiedzy);
 • kategoryzacja rzeczywistości (siatka pojęć filozofii orientalnych);
 • metafizyczno-antropologiczne podstawy rozwoju duchowego człowieka (yoga, buddyzm, neokonfucjanizm); klasyczna logika indyjska i chińska;
 • inne postaci racjonalizmu (np. mistyka, metodologia kōanu, gter-my i Księgi Przemian [praktyki dywinacyjne a racjonalizm]);
 • dalekowschodnie i zachodnie koncepcje społeczeństwa (konserwatyzm, wartości europejskie); itp.

 

Jeśli chodzi o kulturoznawstwo (i dziedziny pokrewne), moje zainteresowania obejmują przede wszystkim:

 • teorię i historię pism,
 • zagadnienia konwersji pism,
 • problematykę chronologii i kalendarzy,
 • metodologię kulturoznawstwa i orientalistyki (status kulturoznawstwa orientalistycznego),
 • dialog międzyreligijny i międzykulturowy,
 • a także typologię języków i dydaktykę języków obcych.

 

Inne zagadnienia, jakimi się zajmuję, to badania graniczne i intedyscyplinarne, uwarunkowania rozwoju regionalnego i turystyki (zwł. kwestia szlaków kulturowych) oraz problemy migracji zarobkowych (zwł. etyka w kontekście migracji).

 

 Zob. też: Badania własne i statutowe; Deklaracja apolityczności i badawczej niestronniczości.

 

Autor: Maciej St. Zięba
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2010, godz. 15:34 - Maciej Zięba