Ukazała się nowa monografia Profesora Piotra Olesia pt. "Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość - zmiana - interacja", wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

dorosly.JPG

Oryginalna monografia poświęcona psychologii rozwoju osobowości w okresie życia dorosłego:

  • przedstawia całościowe ujęcie tematyki dotyczącej zmian w funkcjonowaniu człowieka w okresie dorosłości
  • zawiera treści należące do minimum programowego studiów magisterskich z psychologii w zakresie psychologii biegu życia i psychologii osobowości
  • prezentuje oryginalne koncepcje dotyczące między innymi wykorzystania osobistego potencjału, dojrzewania osobowości, kryzysu połowy życia, syndromu Paula Gauguina czy bilansu życia
  • może być podręcznikiem lub lekturą uzupełniającą dla studentów psychologii, pedagogiki i pokrewnych dyscyplin

Piotr K. Oleś – profesor zwyczajny w KUL – Kierownik Katedry Psychologii Osobowości i w SWPS – Kierownik Katedry Diagnozy Psychologicznej; przewodniczący Komitetu Psychologii PAN, członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów; redaktor naczelny Roczników Psychologicznych; laureat programu „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006-2010). Psycholog osobowości, prowadzi badania na temat dialogów wewnętrznych, systemu znaczeń osobistych, systemu Ja i tożsamości oraz przemian osobowości w ciągu życia i orientacji pozytywnej. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w kraju i zagranicą oraz monografii: „Psychologia przełomu połowy życia” (TN KUL, 2000), „Wprowadzenie do psychologii osobowości. Nowe wydanie” (Scholar, 2009) i „Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – integracja” (PWN, 2011) – książka wyróżniona w konkursie Teofrasta, październik 2011; współredaktor książki „Dialog z samym sobą” (PWN, 2011). Międzynarodowy konsultant konfrontacji z sobą; specjalista psycholog kliniczny.

Autor: Wacław Bąk
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011, godz. 18:13 - Wacław Bąk