3 maja

 • Uczestniczył w wojewódzkich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.

4-9 maja

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Gruzji.

5 maja

 • Spotkał się z Biskupem Giuseppe Pasotto, Administratorem Apostolskim dla Kaukazu Obrządku Łacińskiego.
 • Złożył wizytę Arcybiskupowi Markowi Sołczyńskiemu, Nuncjuszowi Apostolskiemu w Gruzji.
 • Spotkał się z Profesorem Vladimerem Papava, Rektorem Uniwersytetu Państwowego w Tbilisi.

6 maja

 • Spotkał się z Profesorem Vaja Vardidze, Rektorem Uniwersytetu Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi.
 • Na Uniwersytecie Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi wygłosił wykład na temat: "The role of the catholic university in contemporary world".
 • Spotkał się z polskimi kapłanami pracującymi w Tbilisi.

11 maja

 • Gościł Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Pana Profesora Stanisława Michałowskiego.
 • Spotkał się z Panią Jolantą Kozłowską, Prezes Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli.
 • Przyjął Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju KUL Księdza Doktora Wojciecha Pęcherzewskiego oraz Wiceprezesa Pana Piotra Tarachę.

12 maja

 • Spotkał się z Prezes Firmy SLAWEX w Lublinie Panią Małgorzatą Sławińską-Gargol.
 • Gościł Panią Teresę Księską-Falger, Prezes Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.
 • Złożył wizytę Arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi, Metropolicie Lubelskiemu.
 • Przewodniczył spotkaniu Rady Absolwentów przy Rektorze KUL.

13 maja

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z przedstawicielami organizatorów CULMUN.
 • Spotkał się z Wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej Panem Doktorem Jerzym Miszczakiem.
 • Wziął udział w Gali Jubileuszu 70-lecia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

14-16 maja

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej na Ukrainie.

15 maja

 • Spotkał się Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu Panią Profesor Nadią Skotną.
 • Złożył wizytę Dyrektor Szkoły Średniej im. Marii Konopnickiej nr 24 we Lwowie Pani Łucji Kowalskiej oraz Dyrektor Szkoły Średniej im. świętej Marii Magdaleny nr 10 we Lwowie Pani Marcie Markunin.

18 maja

 • Wygłosił słowo na otwarcie konferencji organizowanej na Wydziale Filozofii KUL: Metafizyka i Filozofia Boga.
 • Spotkał się z Zarządem Fundacji Rozwoju KUL – Prezesem Zarządu Księdzem Doktorem Wojciechem Pęcherzewskim oraz Wiceprezesem Panem Piotrem Tarachą.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

19 maja

 • Spotkał się z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na rozpoczęcie wizytacji na kierunku prawo kanoniczne na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
 • Gościł Pana Roberta Kuczyńskiego Prezesa EURONET RTV AGD.

20 maja

 • Przewodniczył spotkaniu z Dyrektorami Ośrodków Badawczych KUL.
 • Spotkał się z zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na zakończenie wizytacji na kierunku prawo kanoniczne.
 • Przewodniczył zebraniu Zarządu Głównego TP KUL.

21 maja

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z uczestnikami III Międzynarodowej Konferencji Prawniczej i V edycji Legal Forum.

22 maja

 • Wygłosił słowo na otwarcie wystawy: Korporacje Akademickie na KUL 1922-39.
 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z grupą Ambasador KUL.

23 maja

 • Przewodniczył Pielgrzymce Akademickiej KUL do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

25 maja

 • W Stalowej Woli przewodniczył posiedzeniu Rady ds. Komercjalizacji wiedzy.

26 maja

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z Chórem Duszpasterstwa Akademickiego KUL.
 • Przyjął Dyrektora Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Pana Jacka Weltera.

27 maja

 • Spotkał się z Księdzem Mirosławem Ładniakiem, Przewodnikiem Lubelskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
 • Przewodniczył Obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Gościł Księdza Infułata Stanisława Jeża, Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu.

28 maja

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Przewodniczył uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom KUL.
 • Spotkał się z Panem Sędzią Adamem Czerwińskim.

29 maja

 • W Stalowej Woli podpisał umowę o współpracy z Rektorem Politechniki Rzeszowskiej Panem Profesorem Markiem Orkiszem.
 • Spotkał się z Prezes Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli Panią Jolantą Kozłowską.
 • Przyjął Wiceprezesa Zarządu Fundacji Rozwoju KUL Pana Piotra Tarachę oraz Dyrektora Biura Zarządu Głównego TP KUL Księdza Doktora Tomasza Adamczyka.

31 maja

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie Marszu dla Życia i Rodziny 2015 w Lublinie, odbywającego się pod hasłem: Rodzina – Wspólnota – Polska.