3 maja

 • Uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.

4 maja

 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

5 maja

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • W TVP 3 Lublin był Gościem Programu „Pytania Panoramy”.
 • Wziął udział w popołudniowym programie Radia Lublin.

6 maja

 • Spotkał się z Dyrektorem TVP Lublin Panem Ryszardem Montusiewiczem.

7 maja

 • W Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym otworzył wystawę czasową: Galeria Wojciecha Flecka. Niespełnione Marzenie Tadeusza Litawińskiego.

9 maja

 • Spotkał się z Arcybiskupem Metropolitą Lwowskim Jego Ekscelencją Mieczysławem Mokrzyckim, Biskupem Pomocniczym Lwowskim Jego Ekscelencją Marianem Buczkiem oraz Wojewodą Lubelskim Panem Prof. Przemysławem Czarnkiem.
 • Gościł Prezesa Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia Pana doktora Zbigniewa Orła.
 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie przygotowania wystawy na 100-lecie KUL.
 • Spotkał się z Dyrektorem Stomatologicznego Centrum Klinicznego w Lublinie Panem Ryszardem Śmiechem.
 • Spotkał się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panem Ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.

10 maja

 • Spotkał się z Prezes Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli Panią Jolantą Różą Kozłowską.
 • Spotkał się z Uczelnianym Samorządem Studentów oraz z przedstawicielami Rady Doktorantów KUL.
 • Spotkał się z Panią Teresą Księską-Falger.

11 maja

 • Spotkał się z Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim Jego Ekscelencją Wacławem Depo.
 • Spotkał się z Ks. Rektorem Jarosławem Marczewskim i diakonami Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
 • Gościł Panią Annę Fic-Lazor Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

12 maja

 • Wygłosił słowo na uroczystości oraz wręczył Księgę Jubileuszową Pani Prof. Kazimierze Krakowiak.

13 maja

 • Spotkał się i wygłosił słowo do uczestników XIX Europejskiego Kongresu Chrześcijańskich Kolejarzy.

14 maja

 • Wziął udział i wygłosił słowo do uczestników IX Ogólnouniwersyteckiej Pielgrzymki do Łagiewnik.

16 maja

 • Spotkał się z Wiceprezesem Rady Ministrów i Ministrem Rozwoju Panem Mateuszem Morawieckim.
 • Wręczył listy gratulacyjne pracownikom, którzy wygrali projekty NCBiR-u i NCN-u.

17 maja

 • Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL wręczył Medal Signum Universitatis Panu Prof. Wiktorowi Hryszczukowi.

18 maja

 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z osobami działającymi na rzecz studentów niepełnosprawnych.

19 maja

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Uhonorował tytułem Professor Emeritus Księdza Prof. Andrzeja Szostka.

20 maja

 • Podpisał deklarację wekslową do projektu: Dobry student.
 • Wygłosił słowo w czasie wydarzenia UL na KUL.

21 maja

 • Wziął udział w Ingresie Metropolity Przemyskiego Abp. Adama Szala do Archikatedry.

22 maja

 • Wygłosił słowo na rozpoczęcie koncertu z cyklu OPUS MAGNUM - KULowskie wieczory z muzyką.
 • Dokonał otwarcia Wystawy tkanin ze zbiorów KUL. „Jedwabie, adamaszki atłasy…”.

23 maja

 • Spotkał się z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Mokate S.A Panem Markiem Tarnowskim.
 • Spotkał się z Panem Prof. Adamem Glapińskim Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

25 maja

 • Gościł Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego Pana Prof. Marka Niezgódkę.
 • Wziął udział w nagraniu bajek dla TvKUL z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

26 maja

 • Wziął udział w Centralnej Procesji Uroczystości Bożego Ciała.

27-30 maja

 • Przebywał w zagranicznej podróży służbowej w Rzymie.

28 maja

 • Spotkał się z Ks. Dr. Leszkiem Gęsiakiem.
 • W rozgłośni Radia Watykańskiego w Rzymie wziął udział w audycji poświęconej Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II w związku ze zbliżającym się jubileuszem 100-lecia Uczelni.

31 maja

 • Wziął udział w uroczystości poświęcenia nowego gmachu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.