8 maja

 • Spotkał się z Biskupem Świdnickim Ignacym Decem.
 • W ramach projektu ŚNIADANIE z REKTOREM spotkał się z diakonami oraz wychowawcami Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu aktualnie prowadzonym inwestycji na Uniwersytecie.
 • Spotkał się z Dyrektorem Stomatologicznego Centrum Klinicznego w Lublinie Panem Ryszardem Śmiechem.
 • Spotkał się z Naczelnikiem Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Panem Marcinem Krzysztofikiem.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Spotkał się z Prezes Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli Panią Jolantą Różą Kozłowską.
 • Wziął udział w wieczorze autorskim Pana Marcina Wrońskiego, zorganizowanym w ramach cyklu Kulowskie Spotkania Literackie.

9 maja

 • Przewodniczył spotkaniu dotyczącemu spraw informatyczno-organizacyjnych na Uczelni.

10 maja

 • Spotkał się z Metropolitą Lubelskim Abp. Prof. Stanisławem Budzikiem i Ks. Jarosławem Orkiszewskim Ekonomem archidiecezjalnym.
 • Spotkał się z przedstawicielami Konwentu przy Rektorze KUL.
 • W Warszawie spotkał się z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej Panem Dr. Jarosławem Szarkiem.

11 maja

 • Przewodniczył posiedzeniu Kapituły Nagrody Anieli hrabiny Potulickiej.
 • Przewodniczył spotkaniu z Kanclerzami Uczelni Lublina.

12 maja

 • Gościł Ks. Kanonika Ryszarda Sowę.
 • Spotkał się z Panem Prof. Rocco Buttiglione.

15 maja

 • W Warszawie spotkał się z Dyrektorem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Panem Waldemarem Dąbrowskim.

17 maja

 • Wręczył Księgę Pamiątkową Księdzu Prof. Stanisławowi Dubielowi z okazji Jubileuszu 70. urodzin.

18 maja

 • Przewodniczył Uroczystości wręczenia odznaczenia Gratae Memoriae Signum Universitatis Panu Prof. Georges'owi Jacques'owi.
 • Przewodniczył spotkaniu Władz Rektorskich z Dziekanami poszczególnych Wydziałów KUL.
 • Spotkał się z Panem Andrzejem Wojtyłą Senatorem RP.
 • Spotkał się z przedstawicielem Miejskiej Komendy Policji w Lublinie.

19 maja 

 • Spotkał się z Zespołem Polskiej Komisji Akredytacyjnej na zakończenie wizytacji na kierunku muzykologia na Wydziale Teologii KUL.
 • Spotkał się z Biskupem Seniorem diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Janem Śrutwą.

20 maja

 • Przewodniczył Mszy Świętej z okazji Pielgrzymki społeczności Uniwersyteckiej KUL do Komańczy, miejsca internowania Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

22 maja

 • Spotkał się z Jej Magnificencja Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu Panią Prof. Nadią Skotną.

23 maja

 • Przewodniczył spotkaniu w sprawie księgi Jubileuszowej dedykowanej Panu Prof. Leszkowi Mądzikowi.
 • Spotkał się z Panem Marcinem Duszkiem, Posłem na Sejm RP.
 • Przyjął Pana Artura Kapelko, Prezesa Górnika Łęcznej.
 • Spotkał się z Ojcami Oblatami Maryi Niepokalanej: Wikariuszem Prowincji Misji i Delegatur O. Marianem Puchałą i O. Wiesławem Zielonką.
 • Spotkał się z Posłem na Sejm RP Panem Arturem Soboniem, Wojewodą Lubelskim Panem Prof. Przemysławem Czarnkiem, Prezesem Zarządu Banku PKO BP SA Panem Zbigniewem Jagiełłą.

24 maja

 • Wziął udział w uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej dedykowanej Księdzu Prof. Edwardowi Walewandrowi.
 • Przewodniczył obradom Kolegium Rektorskiego.
 • Spotkał się z Panią Wandą Gawrońską.

25 maja

 • Przewodniczył obradom Senatu.
 • Uhonorował Pana Prof. Leszka Mądzika tytułem Professor Emeritus.
 • Przewodniczył Uroczystości wręczenia odznaczenia Gratae Memoriae Signum Universitatis Pani Wandzie Gawrońskiej.
 • Podpisał porozumienie w sprawie przekazania księgozbioru KUL Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Lubelskim.

26 maja

 • Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej spotkał się z JM Panem Rektorem Stanisławem Michałowskim.
 • W Warszawie Spotkał się z Panem Prof. Leszkiem Markuszewskim.

29 maja

 • Podpisał porozumienie o współpracy z PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Spotkał się z Panem Ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wiceprezesem PFRON Panem Tomaszem Maruszewskim.

30 maja

 • Na Zamku Lubelskim wziął udział w konferencji prasowej nt. nieznanej Ikony z wizerunkiem św. Pawła autorstwa Jerzego Nowosielskiego.

31 maja

 • Wraz z Panią Prezes Anną Głogowską otworzył kolejny oddział żłobka dla dzieci studentów i pracowników KUL.
 • Spotkał się z dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej Panem Markiem Ceglińskim